Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Z diára starostu - Február

Dátum: 10.03.2023
Autor: Starosta obce
Počet videní: 1014
Z diára starostu - Február

Okrem každodenných neformálnych stretávaní sa s občanmi a riešení ich požiadaviek týkajúcich sa obecnej samosprávy, sa venujem aj ďalším aktuálnym úlohám, ktoré budú pravidelne zverejnené na webovej stránke obce, kde sme Vám spustili novú rubriku „Z diára starostu".

1. február / Kontrolný deň na ZŠ / Kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy za účasti projektanta, stavebného dozoru a zástupcov dodávateľa.

1. február / Vzdelávanie / seminár „Problematika financovania obcí“

1. február / Životné prostredie / Stretnutie so zástupcami spoločnosti Slovnaft, na ktorom boli prejednané aktuálne témy,  ako skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.

2. február / kultúra a podujatia / Pracovné stretnutie s poslancami v súvislosti s Fašiangovou slávnosťou v Kalinkove.

6. február / Sociálna starostlivosť / Stretnutie vo veci nadviazania spolupráce v rámci Národného projektu Bezplatné dlhové poradenstvo, čo znamená poskytnutie  pomoci obyvateľstvu v ekonomickej, finančnej, právnej i psychologickej oblasti.

6. február / Sociálna starostlivosť / Jednanie so zástupcami OMAPO, o.z. k návrhu zmeny cenníka v zmysle zmluvy o súčinnosti pri zabezpečovaní prepravnej služby pre rok 2023

7. február / Kontrola činnosti OcÚ /  Pravidelná kontrola na základe kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra - kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce.

8. február / Rozvoj obce / Na základe iniciatívy BVS sa konalo pracovné stretnutie, na ktorom boli účastníci stretnutia oboznámení s aktuálnym stavom vybudovaného vodovodu a kanalizácie na Poľnej ulici. Na rokovaní sa  diskutovalo o možnosti a podmienkach na prevzatie vybudovaného vodovodu a kanalizácie do správy BVS.

8. február /  Vzdelávanie a životné prostredie / Jednanie so zástupcom Green energy slovakia, s.r.o., téma  šetrenie energiami, ako aj vyhľadávanie nových možností, ktoré sú ekologicky a zároveň ekonomicky udržateľné, ako inštalácia fotovoltaických panelov na škole, ktoré  pomôžu fungovať udržateľnejšie a zároveň znižovať náklady na energie.

9. február / Rozvoj obce / Spoločné informatívne stretnutie starostov regionálneho združenia obcí Podunajska so zástupcami BSK. Na stretnutí boli rozoberané tieto témy: Stav prípravy a schválenia Programu Slovensko 2021 – 2027 a programov cezhraničnej spolupráce, Priority územia (príprava integrovaných územných investícií, stav pripravenosti projektov vo vybraných oblastiach), Stav čerpania Plánu obnovy a odolnosti, Informácia a finálnych prácach na Adaptačnom pláne - zdôraznenie významu pre čerpanie externých financií.

10. február / Vzdelávanie /  Odborný webinár  na tému Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - evidenčná a ohlasovacia povinnosť v odpadovom hospodárstve za rok 2022

14. február / Pozvanie na karneval v našej Materskej škole

14. február / Kontrola činnosti OcÚ /  Pravidelná kontrola na základe kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra - kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

16. február / Kontrolný deň na ZŠ / Kontrola vykonaných prác podľa harmonogramu a zmluvy za účasti projektanta, stavebného dozoru a stavbyvedúceho

17. február / Životné prostredie / Zasadnutie Valného zhromaždenia Združenia obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve.  Program: Informácie o možnostiach financovania MBÚ linky (dotácia, úver, strategický partner), Zmena Stanov, Prijatie nového člena

21. február / Kontrola činnosti OcÚ /  Pravidelná kontrola na základe kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra - kontrola vybavovania sťažností

21. február / Pracovná porada s poslancami /  Na pravidelnej porade pred rokovaním obecného zastupiteľstva bol prejednaný návrh programu rokovania OZ a prebiehala diskusia  k  podstatným informáciám o dianí v obci

22. február /  Účasť na proteste /  Protest Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) pod názvom „Kto škodí mestám a obciam, škodí ľuďom“, ktorý sa uskutočnil pred Národnou radou SR

23. február / Rozvoj obce /  Stretnutie so zástupcom firmy PROFINMET s.r.o. na tému dotácií z nového  dotačného programu „Program Slovensko“ 

24. február / Základná škola / Stretnutie s vedením firmy Europrojekt-DS PLUS s.r.o., ktorý je dodávateľom zákazky „Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO“  predmetom stretnutia bol návrh dodatku k zmluve o dielo

27. február / Rokovanie Obecného zastupiteľstva

28. február /  Školstvo / Stretnutie so zástupcom Občianskeho  združenia „Bez farieb“ k návrhu zmluvy ohľadom prenájmu školských priestorov pre potreby umeleckých krúžkov

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.