Obec Kalinkovo

Kalendár udalostí

Jún 2019

Obecné zastupiteľstvo
25.

Obecné zastupiteľstvo

Miesto: Na obecnom úrade

September 2019

Obecné zastupiteľstvo
10.

Obecné zastupiteľstvo

Miesto: Na obecnom úrade

December 2019

Obecné zastupiteľstvo
10.

Obecné zastupiteľstvo

Miesto: Na obecnom úrade