Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kultúrne pamiatky

régi_templomýuzžtťRománsky tehlový kostol

Tento rímskokatolícky kostol bol postavený z pálených tehál približne v rokoch 1250 - 1260, bol najvýznamnejšou pamiatkou obce. Stál na okraji dediny, iba niekoľko desiatok metrov západne od súčasného kostola. Po postavení nového kostola v obci v roku 1930, chátral, až ho v roku zbúrali 1936. Zvyšky stavby navyše neskôr prekryla nová dunajská hrádza.

Ipolyi Arnold o starom kostole v Szemete zaznamenal v roku 1859 nasledovné:
Starší malý kostol bol pôvodne postavený v gotickom štýle a skoro celkom sa podobá na kostol v Gútore , ktorý sa nachádza v blízkom susedstve a s ktorým bol pravdepodobne postavený v tom istom čase. Interiér kvôli nevyhnutným opravám bol úplne prestavaný, svätyňa s trojstranným uzáverom, podobne ako loď namiesto zrútenej gotickej klenby je dnes krytá len rovným stropom. Z umeleckej výzdoby svätyne je možné vidíeť len jednotlivé zvyšky okolo otvoru železnou mrežou uzavretej niky (pastofórium). Exteriér ešte hlása gotický štýl temer členenými opornými piliermi a zo štvorca veža prechádzajúca do oktogonálu je zakončená ihlancom, na rohoch obkolesená štyrmi malými vežičkami. Na veži sa zachovalo gotické dvojité združené okno v pôvodnom stave, kým okná kostola boli v novšej dobe zväčšené a upravené s polkruhovým zakončením.

Pozornosť vzbudzuje na jednom bočnom oltári použitý, olejovými farbami na drevo maľovaný obraz, ktorý na viacerých plochách znázorňuje momenty zo života sv. Jána Krstiteľa. Zloženie týchto obrazov sa trochu podobá na tzv. krídlové oltáre, ale takto ho nazvať nemôžeme. Aspoň som nezbadal, či kedysi boli na ňom použité boky na zatváranie a otváranie, aj v tomto prípade som pomaľované zadné steny nevidel, keďže stavba oltára je zosilnená v strede. Obdĺžnikový obraz popri priestrannej plochy stredu je ešte delený na štyri menšie bočné plochy. Nad ním sa v strede týči ešte jedna plocha s polkruhovým zakončením, ktorá je znova delená na dve plochy, podľa toho tak na siedmich plochách možno vidieť nasledujúce výtvory, na vyčnievajúcej ploche v prvom priestore:régi_templomnbgtzhf
1. Pán Boh v obvyklej podobe starého šedivého bradatého muža.
2. Pod ním v druhom priestore je Blahoslavená panna Mária.
3. Na jednom bočnom priestore hlavnej plochy je obraz Baránka Božieho s podpisom „Ecce Agnus Dei” (Ajhľa Baránok Boží).
4. Na druhej je zobrazené narodenie sv. Jána s podpisom: „multi in nativítae eius gaudebunt” (potom sa mnohí tešili jeho narodeniu).
5. Na ľavej strane na jednom menšom obraze je podpísané: „vadít in desertum” (vyšiel do pustatiny), mladý Ján je na odchode, za ním pozerajú lúčiaci sa rodičia so zaslzenymi očami.
6. Tento pod druhým bočným priestorom: Herodes s manželkou sedí na tróne, pred nimi však hrozivo stojí sv. Ján, podpis: „non licet tibi uxorem fratis tui habere” (brat nemôže žiť s tvojou manželkou).
7. Nakoniec na strednej hlavnej ploche sedí Ján vo väzení, v popredí stoja kati, v pozadí Herodias drží sťatú hlavu na podnose (caput in disco, slov.: jeho hlava na jednom podnose), podpis a nasledujúci chronostikon: MlnVltVr Caplte LaVDabltVr Infinite (Sťali mu hlavu, ale naveky ho budú velebiť). Podla toho bol zhotovený r. 1667. Hoci samotná maľba nie je nijakým zvláštnym umeleckým dielom, popritom jednako na Žitnom ostrove nie je veľa podobných lepších obyčajných malieb svätých zo XVII. a minulého storočia (v našom prípade sa jedná o XVIII. stor), ale ako vidno, svedčí o starostlivom koncipovaní a usporiadaní. Keďže ho podľa jeho formy môžeme datovať do podstatne staršej doby ako je daný vek, možno je to len kópia akéhosi významnejšieho originálu. Obstojne udržiavaný, iba vyžaduje malé vyčistenie a starostlivosť.

O dve desaťročia neskôr v roku 1878 navštívil našu obec Könyöki József archeológ a restaurátor ktorý o kostole zaznamenal nasledovné:

Ohľadom kostola v Szemete sa odvolávam na Ipolyiho to 144 lap alinéa 3. Osvojujem si tu vyjadrené jeho názory, ale s tvrdením, že na veži sú k videniu gotické dvojité združené okná sa nestotožňujem, lebo dvojité okná sú v románskom štýle. Teda aj jeho originál musí pochádzať z prechodného veku. Predkladám to na hárku:

konyoki

A: pohľad na kostol s perspektívy
B: pôdorys
C: brána románskom tvare na severnej strane kostola. To že tento objekt unikol Ipolyiho pozornosti sa dá vysvetliť tým, že je zamurovaný a vchod do kostola je pod vežou. Ipolyi kostol neobišiel dookola. Múr mohol byť zamurovaný už dávno, pretože to naznačuje jeho zničený vzhľad

konyokiiiii
Bartal Sándor:
Na novších fotografiách, ktoré vznikli v 30. tych rokoch 20. storočia, je už vidno vymenenú strechu kostolnej veže, za plechový ihlan bez postranných vežičiek. Našu obec v roku 1908 zasiahol velký požiar, tento kostol poškodil a v jeho dôsledku sa musela strecha vymeniť.

régi_templomnbgtzuhgtr

Kostol sv. Františka Serafínskeho

kostolhhhhhNový rímskokatolícky kostol je postavený podľa návrhu staviteľa Elefántyho, v historizujúcom slohu s použitím neorománskych prvkov tak, aby sa v hrubých črtách podobal na starý románsky tehlový kostolík, ktorý stál v tom čase v obci a v roku 1936 bol zbúraný. Kostol bol postavený zo zbierok veriacich, milodarov inštitúcií a dobrovoľnej bezplatnej práce miestnych obyvateľov v rokoch 1927 - 1929. Dokončený a slávnostne vysvätený bol 16. októbra v roku 1930. Ide o kostol tvorený jednoloďovým priestorom s polkruhovým uzáverom presbytéria. K boku lode je pristavená štíhla veža, zakončená ihlancovou strechou. Vo veži sú dva bronzové zvony. Oba boli odliate firmou Richard Herold v Chomutove v roku 1930. Prvý dali zhotoviť a kostolu darovali László, Péter, József a Sándor Nagyovci, zdobí ho obraz svätého Františka s týmto nápisom: Sláva Bohu, pokoj ľuďom. Druhý zvon dal zhotoviť Rímskokatolícky junácky spolok zo Szemetu (Kalinkova) a je zasvätený Blahoslavenej Panne Márii.

Hlavný oltár pochádza z čias stavby kostola a sú na ňom sochy sv. Františka Serafínskeho, sv. Floriána, sv. Vendelína a po bokoch má dve plastiky cherubínov, oltár vyhotovil rezbár z Tirolu.

haranggfdečťžzhnbvcdsNad svätyňou sa v širokej stuhe vyníma nápis: ,,Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsássad meg a mi vétkeinket.“ (Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny.)

Vitráž okna za oltárom zdobí obraz Kráľovnej posvätného ruženca - dar Ružencového spoločenstva v Szemete - v Kalinkove z roku 1930. Zreštaurovaný bol v roku 2015. Kazateľnica pochádza z toho istého obdobia, no zachoval sa z nej iba parapet s reliéfom modliaceho sa Krista z roku 1979. V kostole sú sochy sv. Terézie, Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, sv. Alojza a Máriinho Nepoškvrneného Srdca. Obrazy zastavení krížovej cesty sú dielom maliara Józsefa Nagya. V lodi pod chórom je malá tabuľka (základný kameň) s nápisom: "ANNO DOMINI 1929". Organ vyrobila v roku 1930 firma Schänhoffer és fia v Bratislave v neogotickom štýle. Organ sa od roku 1975 nepoužíva a v súčasnosti ho nahrádza elektrický organ.

vytrážRekonštrukcie kostola:
● v roku 2001 boli na vežu kostola namontované elektrické hodiny, ručné zvonenie nahradil elektrický pohon
● v roku 2014 bola opravená značná časť strechy, bola vymenená medená ihlancová strecha veže a opravená predná fasáda kostola
● v roku 2021 bola vykonaná oprava časti strechy, rekonštrukcia elektroinštalácie, maľba stien a stropov v interiéri - viac o poslednej rekonštrukcii nájdete na postránke: Oprava časti strechy Rímskokatolického kostola Sv. Františka Serafínskeho, rekonštrukcia elektroinštalácie, maľba stien a stropov v interiéri.

Templársky hrad

Z niektorých písomných prameňov sa máme možnosť dozvedieť zaujímavosť. V obci kedysi stál hrad bielych mníchov templárov.

Táto opevnená stavba tvorila síce nie veľkú, ale významnú hrozbu výbojníkom. Pre rôzne boje a vojny sa preto nezachoval takmer vôbec.

Dnes namiesto hradu stojí súčasná budova súkromnej firmy.

božia_muka_2014ffBožia muka

Božia muka sa nachádza pred domom č. 228. Bola postavená pravdepodobne v 19. storočí. Ide o štvorcovú štíhlu stavbu zakončenú murovaným trojuholníkovým štítom a kamennou sedlovou strechou zakončenou železným krížom. V hlavnom výklenku je plastika Najsvätejšej Trojice, v bočných nikách sú sochy sv.Jána Nepomuckého a sv. Jozefa. Nad hlavným výklenkom je tabuľka s nápisom: Dicsértessék a Jézus Krisztus (Pochválený buď Ježiš Kristus).

Posledné rozsiahle rekonštrukcie Božej muky prebehli v roku 2014, keď 15. júna na nedeľu Svätej trojice bola slávnostne znovu vysvätená.

 

prícestný_kríž_2019vvPrícestný kríž

Prícestné kríže, ktoré sú symbolom náboženskej viery, materiálnym vyjadrením emócii a duchovného života, sa v minulosti zvykli stavať pri cestách na kraji obce. Slúžili ako modlitebné miesta pri vchádzaní, alebo vychádzaní z obce.

Na kraji našej obce, k smerom k Dunajskej Lužnej stál do roku 2019 prícestný drevený kríž s maľovaným plechovým korpusom.

Nahradil ho nový prícestný kríž s kovaným železným plotom, ktorý bol slávnostne vysvätený v rámci dňa obce na sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda 5. júla. 2019.

Celý zámer obnovy prícestného kríža začal pán poslanec Martin Božík, ku ktorému sa ochotne, či už finančne, alebo pracovne, pridali všetci poslanci obecného zastupiteľstva: David Gavaľa, Sándor Bartal, Renata Baráthová, Ing. Roman Chrappa, PhD, Diana Zimanová a Branislav Szijjárto. Rovnako veľmi pomohol klub dôchodcov v Kalinkove, i zamestnanci obecného úradu a samozrejme pán starosta Jozef Konrád.

 

mnvšBudova požiarnej zbrojnice a kultúrneho domu, neskôr slúži ako MNV

Budova požiarnej zbrojnice a kultúrneho domu bola postavená v roku 1937. Slávnostne odovzdaná a vysvätená bola v deň hodou 10. októbra 1937. Od roku 1957 do roku 1963 sa do budovy nasťahovali žiaci maďarskej školy. Do konca 90. tich rokov tu sídli MNV, neskôr obecný úrad a zdravotné centrum.

Budova bola prestavaná do dnešnej podoby v roku 2006, rekonštrukcia bola financovaná z eurofondov.

Článok z roku 1937 (preklad: Mgr. Ladislav Jurányi):

mnvijiSlávnostné otvorenie hasičskej zbrojnice v Szemete.
Obyvatelia obce Szemet boli 10. dňa tohto mesiaca účastníkmi peknej slávnosti. V tento deň, kedy zároveň oslavovali aj hody, sa uskutočnila posviacka nového kultúrneho domu, ktorú vykonal šamorínsky pán farár Mihály Kovács. Veľkú zásluhu na výstavbe tejto peknej budovy majú obetaví obyvatelia obce. Hlavnú časť zásluh na nej však mal verejný notár Árpád Németh, ktorý takpovediac ,,nahrabal“ najväčšiu časť finančných prostriedkov. Aj pre nás hasičov bol tento deň príjemným, keďže súčasťou spomínaného kultúrneho domu je aj nová požiarna zbrojnica. Na jej otvorenie sa dostavili predstavitelia okresného úradu, menovite András Baráth, náčelník okresnej správy, Árpád Erős, okresný náčelník hasičského zboru a József Wimmer, pokladník hasičského zboru. Boli prítomní tiež aj členovia susediacich hasičských zborov z Gútora (Hamuliakovo) a z Torcsu (Nová Lipnica, časť Dun. Lužnej), na čele so svojimi veliteľmi Vincem Nagyom a Mihályom Denkom. Taktiež sa slávnosti zúčastnili predstavitelia obce, veľká časť miestneho obyvateľstva, ako aj ostatná verejnosť z okolia, prítomná z príležitosti obecných hodových slávností. Po nástupe jednotlivých hasičských zborov a po správe hasičského dôstojníka a veliteľa miestneho zboru, pána Tamása Oxa, sa prítomným prihovoril okresný náčelník András Baráth. Ten svojím prívetivým prejavom vzdal poďakovanie v mene okresného združenia nezištným a obetavým obyvateľom obce Szemet, ktorým sa popri mnohých problémoch podarilo postaviť túto budovu. Prosil o Božie požehnanie pre každého obyvateľa obce, ktorý i keď len jednou tehlou, či iným spôsobom prispel na stavbu tejto budovy. Nakoniec zaželal, aby Pán Boh ochránil túto obec od každého nebezpečenstva a aby sa brány zbrojnice v čase pohotovosti čo najzriedkavejšie otvárali. Richtár obce potom odovzdal kľúče miestnemu veliteľovi zboru a týmto aktom aj zbrojnicu do užívania. Veliteľ miestneho zboru Tamás Ox po prevzatí kľúčov pozdravil predstaviteľov okresného hasičského zboru, poďakoval sa za ich účasť na slávnosti a tiež za pomoc, ktorú poskytol okresný hasičský zbor na obnovu zbrojnice. Taktiež sa poďakoval aj miestnym obyvateľom, ktorým dal prísľub, že aj v budúcnosti chcú byť na takej úrovni, aby si aj naďalej zaslúžili ich obetavosť. Po tomto nasledovalo defilé hasičských zborov. Po prehliadke priestorov budovy sa slávnosť skončila.
(16. októbra 1937, Somorja és vidéke)