Doručenie kuriérom už od €
Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisie Obecného zastupiteľstva

Komisia kultúry, maďarskej komunity a ekuménií
Sándor Bartal - predseda
Diana Zimanová
Slávka Füleová
David Gavaľa

Komisia rozpočtu, financií a ekonomiky
David Gavaľa - predseda
Martin Božík
Diana Zimanová
Martin Uhrinčať

Komisia sociálna a zdravotná
Renáta Baráthová - predseda
Viera Szijartová
Anna Juráčiková

Komisia bytová a vybavovania sťažnosti
Edita Šuhajdová - predseda
Ing. Mária Hudáková Pančová
Bc. Vladimír Krajčír
Judr. Nina Zimanová Debnárová
Rebeka Orbánová
Erik Radics
Ing. Miroslava Mesárošová
Miroslava Lehotská

Komisia životného prostredia a verejného poriadku
Ing. Miroslava Mesárošová - predseda
Ing. Mária Hudáková Pančová
Edita Šuhajdová
Pavol Remenár
Katarína Colloseus
Karol Bojar

Komisia územného plánovania a výstavby
Martin Božík - predseda
David Gavaľa
Michal Poláček

Komisia vzdelávania a športu
Branislav Szijjartó
Renáta Baráthová
David Gavaľa
Michal Poláček
Mgr. Roman Kurnický

§ 15
Komisie
(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
Zdroj: zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení