Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisie Obecného zastupiteľstva

Komisia kultúry, maďarskej komunity a ekuménií

 • Sándor Bartal - predseda
 • Diana Zimanová
 • Slávka Füleová
 • David Gavaľa

Komisia rozpočtu, financií a ekonomiky

 • David Gavaľa - predseda
 • Martin Božík
 • Diana Zimanová
 • Martin Uhrinčať

Komisia sociálna a zdravotná

 • Renáta Baráthová - predseda
 • Viera Szijartová
 • Anna Juráčiková

Komisia bytová a vybavovania sťažnosti

 • Edita Šuhajdová - predseda
 • Ing. Mária Hudáková Pančová
 • Bc. Vladimír Krajčír
 • Judr. Nina Zimanová Debnárová
 • Rebeka Orbánová
 • Erik Radics
 • Ing. Miroslava Mesárošová
 • Miroslava Lehotská

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

 • Ing. Miroslava Mesárošová - predsedaIng.
 • Mária Hudáková Pančová
 • Edita Šuhajdová
 • Pavol Remenár
 • Katarína Colloseus
 • Karol Bojar

Komisia územného plánovania a výstavby

 • Martin Božík - predseda
 • David Gavaľa
 • Michal Poláček

Komisia vzdelávania a športu

 • Branislav Szijjartó
 • Renáta Baráthová
 • David Gavaľa
 • Michal Poláček
 • Mgr. Roman Kurnický

§ 15
Komisie

 1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 2. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
 3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.


Zdroj: zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení