RSS Obec Kalinkovo http://obeckalinkovo.sk RSS kanál obce Obec Kalinkovo sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Poplatky za komunálny odpad rastú. Prečo? http://obeckalinkovo.sk/sprava/15471/n 15471 Dôvodová správa k VZN o miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2020/smeti_270d3f_sm.jpg OZNAM http://obeckalinkovo.sk/sprava/15063/n 15063 Plánovaná uzávierka cesty  http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2020/dopravne-obmdzenie_51ce8a_sm.jpg OZNAM http://obeckalinkovo.sk/sprava/14929/n 14929   Otváracie hodiny na zbernom dvore počas zimného obdobia.  http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2020/zberny_dvor_recyklacia_odpadu_1_moment_806eae_sm.jpg OZNAM http://obeckalinkovo.sk/sprava/14797/n 14797 Usmernenie ako budú odbery prebiehať. http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2020/test_covid_moment_7aece4_sm.jpg OZNAM http://obeckalinkovo.sk/sprava/14777/n 14777 Oporúčaný časový harmonogram na testovanie http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2020/test_covid_moment_3a76d7_sm.jpg OZNAM http://obeckalinkovo.sk/sprava/14703/n 14703 ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU BUDE V OBMEDZENOM REŽIME http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2020/oc_moment_f25e19_sm.jpg V najbližších dňoch nás čaká pilotné testovanie v našej obci Kalinkovo. http://obeckalinkovo.sk/sprava/14625/n 14625 V najbližších dňoch nás čaká pilotné testovanie v našej obci Kalinkovo. http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2020/covid_808883_sm.jpg NOVÁ MOBILNÁ APLIKÁCIA "KALINKOVO" http://obeckalinkovo.sk/sprava/14583/n 14583 STIAHNITE SI NOVÚ MOBILNÚ APLIKÁCIU  http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2020/mobilny_rozhlas_963209_sm.png OPRAVA CESTY NA ULICI PRI HRÁDZI http://obeckalinkovo.sk/sprava/14579/n 14579 OPRAVA CESTY NA ULICI PRI HRÁDZI http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2020/cesta5_moment_3be3a0_sm.jpg Prerušenie distribúcie elektriny. http://obeckalinkovo.sk/sprava/14529/n 14529 Prerušenie distribúcie elektriny http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2020/prerusenie-elektriny_1_c7dcd9_md_2b9cc3_sm.png