RSS Obec Kalinkovo http://obeckalinkovo.sk RSS kanál obce Obec Kalinkovo sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Oprava časti strechy Rímskokatolického kostola Sv. Františka Serafínskeho, rekonštrukcia elektroinštalácie, maľba stien a stropov v interiéri http://obeckalinkovo.sk/sprava/12667/n 12667 Oprava časti strechy  Rímskokatolického kostola Sv. Františka Serafínskeho, rekonštrukcia elektroinštalácie, maľba stien a stropov v interiéri. Projekt v realizácii  http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2020/kostol_os_8b62da_sm.jpg Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO http://obeckalinkovo.sk/sprava/12666/n 12666 Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO Projek v realizácii http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2020/zs_f04f0f_sm.jpg Cez víkend začínajú plánované odstávky v rafinérii Slovnaf http://obeckalinkovo.sk/sprava/12662/n 12662 Cez víkend začínajú plánované odstávky v rafinérii Slovnaft http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2020/-lssx9xis3f26kvum1xreq1280_rafin-ria-slovnaft_3608b8_sm.jpg VITAJ LETO http://obeckalinkovo.sk/sprava/12660/n 12660 VITAJ LETO 2020 http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2020/akcia_2b5baf_sm.jpg Informatívne merače rýchlosti v obci http://obeckalinkovo.sk/sprava/12589/n 12589 Projekt trvalého dopravného zariadenia-informatívne merače rýchlosti v obci.  Projekt zrealizovaný http://obeckalinkovo.sk/data/ Town Twinning - Kultúrno-spoločenské aktivity http://obeckalinkovo.sk/sprava/12594/n 12594 Projektový zámer na kultúrne a spoločenské aktivity obce.  Projekt zrealizovaný http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2020/tautvining_d0ad40_sm.jpg Orientačný obecný systém-Kalinkovo http://obeckalinkovo.sk/sprava/12568/n 12568 Orientačný obecný systém-Kalinkovo    Projekt zrealizovaný http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2020/info_tabule_cf949e_sm.jpg Prihláška na stravovanie http://obeckalinkovo.sk/sprava/12495/n 12495 Prihláška na stravovanie http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2020/-jedalen_d048ef_sm.jpg Oznam Školská jedáleň http://obeckalinkovo.sk/sprava/12356/n 12356 Oznam Školská jedáleň http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2020/obedy-01-01_f471c7_sm.jpg ZŠ Tábor http://obeckalinkovo.sk/sprava/12332/n 12332 ZŠ Tábor http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2020/kola_026e7c_sm.jpg