RSS Obec Kalinkovo http://obeckalinkovo.sk RSS kanál obce Obec Kalinkovo sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Testovanie na COVID-19 v obci Kalinkovo http://obeckalinkovo.sk/sprava/18872/n 18872 OZNAM PRE OBYVATEĽOV OBCE KALINKOVO Vážení občania, oznamujeme Vám, že testovanie na COVID-19 v obci Kalinkovo sa bude  vykonávať v dňoch 06. - 07. 03. 2021 na ulici Peknej a to v sobotu: 8,00 – 20,00h (prestávka od 12,00 do 13,00 – posledný výter pred prestávkou 11,45, druhá prestávka 17,00 – 18,00 – posledný výter pred prestávkou 16,45, posledný výter pred záverečnou 19,45h) a v nedeľu: 8,00 – 17,00h (prestávka od 12,00 do 13,00 – posledný výter pred prestávkou 11,45, posledný výter pred záverečnou 16,45h) http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2021/covid_53916e_sm.jpg Ako sa sčítať http://obeckalinkovo.sk/sprava/18617/n 18617 Viac informácií nájdete na Youtube kanále "Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021" http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2021/2021-02-16_12_57_40-celoplosne_scitavanie_bytov_a_domov_bude_v_roku_2021_bez_tlaciv_novinysk_-_yo_af09dd_sm.jpg Zberný dvor opäť otvorený pre verejnosť. http://obeckalinkovo.sk/sprava/17327/n 17327 Zberný dvor opäť otvorený pre verejnosť http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2021/zberny_dvor_recyklacia_odpadu_1_moment_212cc6_sm.jpg Obecný úrad v Kalinkove z dôvodu preventívnych opatrení bude pracovať až do odvolania v obmedzenom režime. http://obeckalinkovo.sk/sprava/16775/n 16775 Obecný úrad v Kalinkove z dôvodu preventívnych opatrení bude pracovať až do odvolania v obmedzenom režime. http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2021/ocu_moment_6cf849_sm.jpg Kalendár zberu odpadu na rok 2021. http://obeckalinkovo.sk/sprava/15864/n 15864 KALENDÁR ZBERU ODPADOV NA ROK 2021 http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2020/odvoz_smeti_moment2_fbcf64_sm.jpg Kontaktné miesto http://obeckalinkovo.sk/sprava/15637/n 15637 Kontaktné miesto http://obeckalinkovo.sk/data/ Prínos a význam sčítania http://obeckalinkovo.sk/sprava/15635/n 15635 Prínos a význam sčítania http://obeckalinkovo.sk/data/ Sčítanie obyvateľov http://obeckalinkovo.sk/sprava/15634/n 15634 Sčítanie obyvateľov http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_455436_sm.jpg Poplatky za komunálny odpad rastú. Prečo? http://obeckalinkovo.sk/sprava/15471/n 15471 Dôvodová správa k VZN o miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2020/smeti_270d3f_sm.jpg NOVÁ MOBILNÁ APLIKÁCIA "KALINKOVO" http://obeckalinkovo.sk/sprava/14583/n 14583 STIAHNITE SI NOVÚ MOBILNÚ APLIKÁCIU  http://obeckalinkovo.sk/data/news/kalinkovo.sk/2020/mobilny_rozhlas_963209_sm.png