Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oprava časti strechy Rímskokatolického kostola Sv. Františka Serafínskeho, rekonštrukcia elektroinštalácie, maľba stien a stropov v interiéri

GALÉRIA SÚBOR
Dátum: 30.06.2020
Počet videní: 1786
Oprava časti strechy Rímskokatolického kostola Sv. Františka Serafínskeho, rekonštrukcia elektroinštalácie, maľba stien a stropov v interiéri

Oprava časti strechy Rímskokatolického kostola Sv. Františka Serafínskeho, rekonštrukcia elektroinštalácie, maľba stien a stropov v interiéri.

V posledných rokoch v obci Kalinkovo došlo k realizácii niekoľkých rozvojových aktivít prostredníctvom projektových zdrojov: napr. odpadové hospodárstvo (OPZP-PO-11-3,932.659,86 Eur) či IROP - Prístavba a prestavba školy (1,6 mil eur) Rozvojové aktivity obce však pokračujú, a to vo forme cezhraničného projektu s názvom „Religion“ (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/313), implementovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 49 977,45 eur. Celkový rozpočet obce v rámci projektu dosahuje 37 647 eur. Maďarským partnerom obce Kalinkovo, a zároveň hlavným prijímateľom projektu, je obec Sopronnémeti.

Realizácia projektu bola zahájená v septembri 2021, pričom na jeho príprave a sa pracovalo už od roku 2019. Jeho cieľom je prispieť prostredníctvom rozvojových aktivít k rozšíreniu možností kultúrneho a kresťanského vyžitia obyvateľov ako aj prichádzajúcich návštevníkov, k zvyšovaniu atraktívnosti slovensko-maďarského pohraničného regiónu, jeho návštevnosti a popularity, k prehlbovaniu cezhraničných vzťahov miestnych inštitúcií a obyvateľov, k posilňovaniu kresťanského povedomia, ako aj k zachovaniu a k rozširovaniu miestnych tradícií spôsobom, ktorý zároveň poskytuje rovnocenné výhody aj neveriacim či nepraktizujúcim obyvateľom oblasti.

V rámci danej iniciatívy prebehla rekonštrukcia zadnej časti a interiéru rímskokatolíckeho kostola sv. Františka Serafínskeho. Stredná časť kostola bola renovovaná pred 20 rokmi, pred 5 rokmi prebehla renovácia jeho strednej časti, veže a strechy. V rámci projektu boli realizované práce na zadnej časti kostola a v jeho interiéri, došlo k opraveniu časti strechy, k rekonštrukcii elektroinštalácie, ako aj k premaľovaniu stien a stropov. Rekonštrukčné práce boli nevyhnutné nielen z cirkevného hľadiska a svätých omši, ale aj z pohľadu kultúrneho života obce, nakoľko je kostol frekventovane dejiskom rozličných miestnych podujatí, napr. vianočných a zborových koncertov, dní obce, a pod. Rekonštrukcia teda taktiež prispela k zachovaniu kultúrnych hodnôt regiónu a k zvyšovaniu úrovne spomínaných podujatí.

Na druhej strane hranice, v obci Sopronnémeti, zasa došlo k vybudovaniu pódia a k usporiadaniu partnerského stretnutia prepojeného s ekumenickými slávnostnými bohoslužbami, ktoré sa konalo 2. októbra.
Veríme, že táto spolupráca bude v budúcnosti naďalej prekvitať, posilňovať sa a pretrvávať. Vieme totiž, že hlavným krokom k ďalšiemu rozvoju je práve kooperácia a vzájomná podpora, čoho vzácnym príkladom je aj nás úspešný projekt, ktorý sa nám podarilo dotiahnuť do konca aj v rámci súčasných nepriaznivých podmienok.

Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:
David Gavaľa
zástupca starostu obce Kalinkovo
E-mail: starosta@obeckalinkovo.sk
Tel. číslo: +421 245 989 107
Web: www.obeckalinkovo.sk

Banner_obec_Kalinkovo

Cezhraničná spolupráca

Obec Kalinkovo a maďarská obec Sopronnémeti realizujú spoločný projekt.

Projekt „Religion“ (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/313) je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 49 977,45 eur. Cieľom projektu je predovšetkým zachovávanie miestnych tradícií, posilňovanie kresťanského povedomia a vyžitia miestnych obyvateľov spôsobom, ktorý však zároveň poskytne rovnocennú zábavu aj neveriacim či nepraktizujúcim obyvateľom oblasti.

Prostredníctvom organizovaných podujatí a plánovanými stavebnými prácami obce prispejú k zvyšovaniu návštevnosti regiónu. Dve samosprávy, Kalinkovo a Sopronnémeti, sa usilujú o zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu a miestneho cestovného ruchu, popri prehlbovaní vzájomnej spolupráce.

V rámci tejto vízie prebehne rekonštrukcia historickej budovy rímskokatolíckeho kostola v obci Kalinkovo, čo predstavuje ďalší krok k zachovaniu kultúrnych klenotov regiónu. V obci Sopronnémeti zasa dôjde k vybudovaniu pódia v záujme zvýšenia kvalitatívnej úrovne podujatí a umožnenia ich pravidelnej organizácie.

V rámci projektu sa zástupcovia oboch obcí zúčastnia aj partnerského stretnutia spojeného s ekumenickými slávnostnými bohoslužbami. Podujatie bude sprevádzané bohatým kultúrnym a zábavným programom pre najmenších i dospelých.

 

Nový projekt v Kalinkove

Kalinkovo sa zapojilo do realizácie cezhraničného projektu.

Projekt „Religion“ (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/313) je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 49 977,45 eur.

Cieľom projektu je prispieť prostredníctvom rozvojových aktivít k zvyšovaniu atraktívnosti slovensko-maďarského pohraničného regiónu, k zvyšovaniu jeho návštevnosti a popularity, k prehlbovaniu cezhraničných vzťahov miestnych inštitúcií a obyvateľov, k posilňovaniu kresťanského povedomia, ako aj k zachovaniu a k rozširovaniu miestnych tradícií.

V rámci danej iniciatívy prebehne rekonštrukcia zadnej časti a interiéru rímskokatolíckeho kostola sv. Františka Serafínskeho, taktiež prispievajúc k zachovávaniu kultúrnych hodnôt regiónu a k zvyšovaniu úrovne miestnych podujatí, nakoľko dejiskom väčšiny organizovaných podujatí je práve budova kostola. Pravidelne v nej prebiehajú okrem iného vianočné a zborové koncerty, či dni obce.

Maďarským partnerom projektu je obec Sopronnémeti, v ktorej dôjde k vybudovaniu pódia a k usporiadaniu partnerského stretnutia.

 

Úspešné ukončenie ďalšej fázy rekonštrukcie rímskokatolíckeho kostola sv. Františka Serafínskeho

Obec Kalinkovo renovovala rímskokatolícky kostol sv. Františka Serafínskeho z projektových zdrojov.

Rekonštrukcia prebehla v rámci cezhraničného projektu „Religion“ (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/313) realizovaného prostredníctvom Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 49 977,45 eur.

Stredná časť kostola bola renovovaná pred 20 rokmi, pred 5 rokmi prebehla renovácia jeho strednej časti, veže a strechy. V rámci projektu boli realizované práce na zadnej časti kostola a v jeho interiéri, došlo k opraveniu časti strechy, k rekonštrukcii elektroinštalácie, ako aj k premaľovaniu stien a stropov.

Rekonštrukčné práce boli nevyhnutné nielen z cirkevného hľadiska (sväté omše), ale aj z pohľadu kultúrneho života obce, nakoľko je kostol frekventovane dejiskom rozličných miestnych podujatí (vianočné a zborové koncerty, dni obce, a pod.).

 
 ---

Közös projektet valósított meg Szemet Község és Sopronnémeti Község Önkormányzata. A két település folyamatosan arra törekszik, hogy fejlessze a régió versenyképességét és erősítse helyzetét a turizmus területén, a kölcsönös együttműködés elmélyítése mellett.

A „Religion” (kódja: SKHU/WETA/1901/1.1/313) az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 49 977,45 Eurónyi társfinanszírozásával valósult meg. Szemet község teljes költségvetése 37 647 euró.

A pályázat fő célja volt fejlesztési tevékenységek által a szlovák-magyar határ menti régió vonzerejének, látogatottságának és népszerűségének növelése; a helyi intézmények és a lakosok közötti határokon átnyúló kapcsolatok elmélyítése; a keresztény tudatosság erősítése; valamint a hagyományok megőrzése és továbbadása.

Ennek keretén belül Szemet községben a Szerafíni Szent Ferenc római katolikus templom történelmi épületének rekonstrukciója valósult meg. Az épület hátsó részén és belső terén zajlottak a munkálatok; megjavították a tető egy részét, felújították a villanyvezetékeket, átfestették a falakat és a mennyezetet. A felújítás hozzájárul a régió kulturális értékeinek megőrzéséhez, valamint a helyi rendezvények színvonalának növeléséhez – ugyanis a programok többségének helyszínéül az említett épület szolgál: itt zajlanak például a karácsonyi-és a kóruskoncertek, a falunapok.

A pályázat anyaországi partnere, Sopronnémeti dobogót emelt – a rendezvények minőségének javítása és rendszeres szervezésük lehetőségének biztosítása érdekében.

Az önkormányzatok szintén e projekt keretén belül ökomenikus szertartással egybekötött partnerségi találkozót tartottak 2021. október 2-án Magyarország és Szlovákia partneri önkormányzatainak részvételével. Az eseményt számos kulturális és szórakoztató program kísérte gyermekek és felnőttek számára egyaránt (zenés felvonulás, Takács Zoltán és Csikó Teodóra operett előadása, Magyar Rózsa, Rábaköz Néptáncegyesület Bogyoszló műsora, Kapui Zsófia és Ivánkovics Vanessza, Foky mulatós popzene, szüreti bál).

A partnerek a színpad átadási ünnepségén is részt vettek, amelynek során bemutatták a projekt által elért eredményeket.
Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

További információért forduljon bizalommal:
Gavaľa David
E-mail: starosta@obeckalinkovo.sk
Telefonszám: +421 245 989 107
Honlap: www.obeckalinkovo.sk

 

Együttműködés határon át

Közös projektet valósít meg Szemet Község és Sopronnémeti Község Önkormányzata.

A „Religion” (kódja: SKHU/WETA/1901/1.1/313) az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 49977,45 Eurónyi társfinanszírozásával valósul meg. A projekt célja elsősorban a helyi hagyományok megőrzése és a keresztény tudatosság növelése, valamint a lakosság keresztény életének erősítése oly módon, hogy a vidék nem hívő vagy vallását nem gyakorló lakosai számára ugyanolyan szórakozást biztosítson.

A rendezvények bővítésével és az építkezési munkálatokkal a települések hozzájárulnak a látogatók számának növeléséhez is a régióban. A két önkormányzat, Szemet és Sopronnémeti arra törekszik, hogy fejlessze a régió versenyképességét és erősítse helyzetét a turizmus területén, a kölcsönös együttműködés elmélyítése mellett.

Ennek keretén belül Szemet községben a római katolikus templom történelmi épületének rekonstrukciója valósul meg – hozzájárulva ezzel a régió kulturális értékeinek megőrzéséhez, míg Sopronnémetiben színpad épül – a rendezvények minőségének javítása és rendszeres szervezésük lehetőségének biztosítása érdekében.

Az önkormányzatok szintén e projekt keretén belül ökomenikus szertartással egybekötött partnerségi találkozót tartanak. Az eseményt számos kulturális és szórakoztató program kíséri gyermekek és felnőttek számára egyaránt.  

 

Szemet pályázata

Szemet község Község Önkormányzata határon-átnyúló pályázatot valósít meg.

A „Religion” (kódja: SKHU/WETA/1901/1.1/313) az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 49977,45 Eurónyi társfinanszírozásával valósul meg.

A pályázat fő célja fejlesztési tevékenységek által a szlovák-magyar határ menti régió vonzerejének, látogatottságának és népszerűségének növelése; a helyi intézmények és a lakosok közötti határokon átnyúló kapcsolatok elmélyítése; a keresztény tudatosság erősítése; valamint a hagyományok megőrzése és továbbadása.

Ennek keretén belül rekonstruálják a Szerafíni Szent Ferenc római katolikus templom hátsó részét és belső terét Szemeten – ezzel is hozzájárulva a régió kulturális értékeinek megőrzéséhez, valamint a helyi rendezvények színvonalának növeléséhez – ugyanis a programok többségének helyszínéül az említett épület szolgál: itt zajlanak például a karácsonyi-és a kóruskoncertek, a falunapok.

A pályázat anyaországi parnere Sopronnémeti, ahol dobogót építenek és partnerségi találkozót szerveznek.

 

Befejeződőtt a Szerafíni Szent Ferenc templom rekonstrukciója

Pályázati forrásból újította fel Szemet község a Szerafíni Szent Ferenc római katolikus templomot.

A rekonstrukció a „Religion” (kódja: SKHU/WETA/1901/1.1/313) című pályázat részeként, az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A templom középső részét már 20 évvel ezelőtt felújították. Az elülső rész, a torony és a tető rekonstrukciója  5 évvel ezelőtt valósult meg. A pályázat keretén belül idén az épület hátsó részén és  belső terén végeztek javításokat, megjavították a tető egy részét, felújították a villanyvezetékeket, átfestették a falakat és a mennyezetet.

A felújítási munkálatokra nemcsak az egyház szempontjából (szentmise) volt szükség, hanem kulturális rendezvények (karácsonyi- és kóruskoncertek, falunapok, stb.) szervezése miatt is.

www.rdvegtc-spf.eu

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
SKMBT_C35320062408380 Veľkosť: 91.7 kB Formát: pdf Dátum: 30.6.2020
SKMBT_C35320063014220 Veľkosť: 661 kB Formát: pdf Dátum: 30.6.2020
Tlačová správa záverečná konf. SK Veľkosť: 187.7 kB Formát: pdf Dátum: 29.11.2021
Tlačová správa Kalinkovo HU Veľkosť: 163.5 kB Formát: pdf Dátum: 29.11.2021
Kalinkovo HU články
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru Kalinkovo HU články (DOCX)
Veľkosť: 26.9 kB Formát: pdf Dátum: 25.11.2021
Kalinkovo články SK
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru Kalinkovo články SK (DOCX)
Veľkosť: 28 kB Formát: pdf Dátum: 25.11.2021
Banner obec Kalinkovo
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .PNG súboru Banner obec Kalinkovo (PNG)
Veľkosť: 296.4 kB Formát: pdf Dátum: 25.11.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.