Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zmluva so zhodoviteľom stavby s prílohami- žiadam zverejniť!

Vyriešený
Prijatý: 09.09.2022
Zodpovedaný: 12.09.2022
Autor: František Debnár
Zodpovedal: Starosta obce

Podnet:

Vážený p.starosta, dňa 07.08.2022 Vás manželka ako člen Rady školy -zástupca za rodičov mailom po prvý krát požiadala o znenie zmluvy so zhotoviteľom stavby ZŠ Kalinkovo vrátane všetkých jej príloh zmluvy. Žiaľ, zaslal ste len informáciu o tom, kde sa dá zmluva vyhľadať, avšak sa nám zmluvu nepodarilo vyhľadať (zastávame názor , že do 08.09.2022 sa na stránke obce a ani v CRZ zmluva nenachádzala, nakoľko sme to opakovane prezerali , avšak o tomto sa nebudeme dohadovať, nakoľko momentálne je podstatné mať možnosť prečítať si jej obsah). Dňa 09.09.2022 ste mailom zaslal link na predmetnú zmluvu na stránke obce , ktorá sa tam toho dňa už nachádzala, avšak sa tam nenachádzajú prílohy k zmluve , ktorých obsah je práve podstatný (rozpočet, harmonogram prác , zoznam subdodávateľov) a o ktoré Vás manželka počnúc od 07.08.2022 žiadala opakovane.
Žiadam o zverejnenie týchto príloh, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy.
Bolo by vhodné administrátora stránky obce upozorniť na korektné zadávanie obsahu stránky v reálnom čase, aby nevznikali zbytočné pochybnosti, najmä pokiaľ sa jedná o transparentnú samosprávu.


Odpoveď:

Dobrý deň,

Zmluva o diele bola zverejnená na webovej stránke obce bezprostredne po jej podpísaní a to dňa 24.01.2022 Každá zmluva nadobudne účinnosť až dňom nasledujúcim po jej povinnom zverejnení  § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Povinné osoby, na ktoré sa do 31.3.2022 § (5a ods. 6) vzťahovala výnimka a nemuseli zverejňovať svoje zmluvy prostredníctvom CRZ, v registri zverejňujú len nové zmluvy. Staré zmluvy sa v registri dodatočne nezverejňujú.

Povinná osoba nemusí zverejniť časti povinne zverejňovanej zmluvy, ktorými sú: • tzv. náročné časti zmlúv - technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory,

Ďakujem za Váš podnet v prípade otázok sa prosím kedykoľvek ozvite želám pekný deň.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.