Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov za obec Kalinkovo

Dátum: 22.01.2022
Autor: Zástupca starostu obce
Počet videní: 2756
Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov za obec Kalinkovo

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 nadviazalo na dlhú históriu cenzov na území Slovenska, zároveň znamenalo odchod od tradičného sčítania. Jeho realizácii predchádzala náročná koncepčná a metodická príprava, išlo o prvé plne elektronické a prvé integrované sčítanie v SR.

Dňa 20.01.2022 zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky viacero výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Všetky výsledky za našu obec nájdete prehľadne na stránke štatistického úradu, konkrétne na tejto adrese: https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/pocet-obyvatelov/OB/SK0108507997/OB .

Prinášame Vám najzaujímavejšie výsledky z uvedeného sčítania.

Celkovo sa sčítalo 1 467 obyvateľov, z čoho bolo 730 mužov (49,76 %) a 737 žien (50,24 %). Čo sa týka rodinného stavu je 619 občanov (42,19 %) slobodných, 628 je ženatých / vydatých (42,81 %), 121 je rozvedených (8,25 %), 97 je vdovcov / vdov (6,61 %) a u 2 osôb (0,14 %) je uvedený údaj nezistený. 

Podľa ekonomických vekových skupín je štruktúra obyvateľstva nasledovná: 242 je v predproduktívnom veku 0-14 rokov (16,5 %), 985 je v produktívnom veku 15-64 rokov (67,14 %) a 240 je v poproduktívnom veku 65 a viac rokov (16,36 %).

Celkovo 1 385 sčítaných obyvateľov (94,41 %) bolo narodených v Slovenskej republike, 77 bolo narodených mimo Slovenskej republiky (5,25 %) a u 5 nebol uvedený údaj zistený (0,34 %).

Pri štátnej príslušnosti sa 1 448 obyvateľov (98,7 %) hlási k Slovenskej republike a 19 obyvateľov (1,3 %) sa hlási k cudzincom.

Národnosť v našej obci je veľmi rôznorodá: 1 149 obyvateľov (78,32 %) sa hlási k slovenskej národnosti, 262 obyvateľov (17,86 %) k maďarskej národnosti, 8 obyvateľov (0,55 %) k ruskej národnosti, 7 obyvateľov (0,48 %) k českej národnosti, 5 obyvateľov (0,34 %) k ukrajinskej národnosti, 1 obyvateľ (0,07 %) k nemeckej národnosti, 1 obyvateľ (0,07 %) ku gréckej národnosti, a 1 obyvateľ (0,07 %) k iránskej národnosti. Inú národnosť uviedlo 5 obyvateľov (0,34 %) a nezistená bola pri 28 obyvateľoch (1,91 %).

Spolu 78 obyvateľov sa hlási aj k ďalšej národnosti, z toho 18 obyvateľov (23,08 %) k slovenskej národnosti, 11 obyvateľov (14,1 %) k maďarskej národnosti, 12 obyvateľov (15,38 %) k českej národnosti, 6 obyvateľov (7,69 %) k rusínskej národnosti, 5 obyvateľov (6,41 %) k nemeckej národnosti, 4 obyvatelia (5,13 %) k rómskej národnosti, 1 obyvateľ (1,28 %) k ruskej národnosti, 10 obyvateľov (12,82 %) k inej národnosti a pri 10 obyvateľoch (12,82 %) iná ďalšia národnosť nebola zistená.

Materinský jazyk slovenský uviedlo 1 191 obyvateľov (81,19 %), maďarský 223 obyvateľov (15,2 %), český 11 obyvateľov (0,75 %), ruský 7 obyvateľov (0,4 %), ukrajinský 5 obyvateľov (0,34 %), nemecký 2 obyvatelia (0,14 %), perzský 1 obyvateľ (0,07 %), iný 2 obyvatelia (0,14 %) a nezistený bol u 23 občanov (1,57 %).

Pri vzdelaní je 155 obyvateľov (10,57 %) bez ukončeného vzdelania - osoby vo veku 0 - 14 rokov, 292 obyvateľov (19,9 %) má základné vzdelanie, 262 obyvateľov (17,86 %) má stredné odbornéí (učňovské) vzdelanie (bez maturiky), 327 obyvateľov (22,29 %) má úplne stredné vzdelanie (s maturitou), 90 obyvateľov (6,13 %) má vyššie odborné vzdelanie (6,13 %), 318 obyvateľov (21,68) má vysokoškolské vzdelanie, 2 obyvatelia (0,14 %) sú bez školského vzdelania - osoby vo veku 15 rokov a viac a pri 21 obyvateľoch (1,43 %) je tento údaj nezistený.

Nakoniec štruktúra obyvateľov podľa náboženského vyznania. Bez náboženského vyznania je 518 obyvateľov (35,31 %), rímskokatolícke vyznanie má 820 obyvateľov (55,9 %), evanjelické vyznanie 30 obyvateľov (2,04 %), gréckokatolícke vyznanie 12 obyvateľov (0,82 %), kalvínske vyznanie 7 obyvateľov (0,48 %), pravoslávne vyznanie 6 obyvateľov (0,41 %), Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v SR 4 obyvatelia (0,27 %), Kresťanské zbory na Slovensku 10 obyvateľov (0,68 %), Apoštolská cirkev na Slovensku 6 obyvateľov (0,41 %), baptistické vyznanie 2 obyvatelia (0,14 %), židovské vyznanie 1 obyvateľ (0,07 %), starokatolícke vyznanie 4 obyvatelia (0,27 %), Bahájske spoločenstvo v SR 2 obyvatelia (0,14 %), budhizmus 3 obyvatelia (0,2 %), islam 2 obyvatelia (0,14 %), hinduizmus 1 obyvateľ (0,07 %), ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi 1 obyvateľ (0,07 %), pohanstvo a prírodné duchovno 1 obyvateľ (0,07 %), ad hoc hnutia 4 obyvatelia (0,27 %), iné vyznanie 4 obyvatelia (0,27 %) a nezistené náboženské vyznanie bolo u 29 obyvateľov (1,98 %).

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.