Obec Kalinkovo

Obec Kalinkovo príjme poštového doručovateľa

Obec Kalinkovo príjme poštového doručovateľa
O z n a m Obec Kalinkovo príjme poštového doručovateľa. Bližšie informácie získate na tel. čísle 02/43636529 prípadne na pošte v Hamuliakove.