Obec Kalinkovo
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Výzva na podávanie žiadosti eKasa

Výzva na podávanie žiadosti eKasa
Výzva na podávanie žiadosti eKasa.

Dobrý deň,

 

vzhľadom na potrebu všetkými možnými spôsobmi upozorňovať daňové subjekty na povinnosť online napojenia všetkých pokladníc na finančnú správu od 01.07.2019  Vám v prílohe posielam pripravený plagát s výzvou na podanie žiadosti o pridelenie kódu pokladnice eKasa. Plagát je pripravený v dvoch verziách ( horizontálnej aj vertikálnej ), je možné ho vytlačiť vo formáte A3 a aj A4.

Žiadame o zabezpečenie vytlačenia a vyvesenia tohto plagátu na viacerých viditeľných, ťažko prehliadnuteľných miestach na jednotlivých obciach spadajúcich pod región daňového úradu Senec, o požiadanie starostov obcí o pomoc pri informovaní podnikateľských subjektov v obci a to zverejnením plagátu na viditeľnom mieste prístupnom verejnosti, ako aj zabezpečením oznamu prostredníctvom obecného rozhlasu.

 

 

Ďakujeme za spoluprácu

 

 

 

Jana Maršalíková

Daňový úrad Bratislava-PDÚ Senec
Odbor správy daní II.
Odd. správy daní 25; PDÚ Senec

tel.: +421-2-40202924
e-mail: Jana.Marsalikova@financnasprava.sk