Obec Kalinkovo

Roznášanie vriec na plasty 18. - 19.3.2019

Roznášanie vriec na  plasty 18. - 19.3.2019
Igelitové vrecia na plastový odpad  do každej domácnosti 18.- 19.3.2019

OÚ Kalinkovo oznamuje svojim občanom, že v dňoch 18. a 19. marca t.j. pondelok a utorok budú zamestnanci pre poriadok a verejnú zeleň roznášať do každej domácností igelitové vrecia na plastový odpad.