Obec Kalinkovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

V najbližších dňoch nás čaká pilotné testovanie v našej obci Kalinkovo.

V najbližších dňoch nás čaká pilotné testovanie v našej obci Kalinkovo.
V najbližších dňoch nás čaká pilotné testovanie v našej obci Kalinkovo.

Vážení občania,

Vzhľadom na časté otázky z Vašej strany ohľadne plošného testovania Vám poskytujeme informácie, ktoré momentálne máme: Pilotné testovanie (len v okresoch Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Bardejov) sa uskutoční v termíne: 23. - 25.10.2020 v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod. Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra 2020 a 6. až 8. novembra 2020, vždy od piatka do nedele. Celoplošné testovanie pomôže zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu, vďaka čomu získajú naši lekári čas a priestor na to, aby sa postarali o chorých. Tým, že sa prídeme otestovať, zistíme nielen svoj vlastný stav, ale teda pomôžeme ochrániť aj svojich blízkych a ľudí v širšom okolí. ČO MUSÍTE VEDIEŤ? • Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od desať rokov. • Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu. • Na testovaní sa nezúčastnia klienti domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach, ktorým bude testovanie vykonané priamo vo svojich zariadeniach. • Testovanie prebehne počas dvoch víkendov po sebe. Odporúča sa absolvovať obe testovania. Medzi testovaniami – rovnako ako teraz – sa odporúča eliminovať stretávanie na nevyhnutné minimum a dodržiavať schválené epidemiologické opatrenia. • Kde to bude možné, bude testovanie prebiehať vo vonkajšom prostredí. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. • Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú dezinfikované. • Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR. • Testujúci personál bude vopred testovaný. • Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál. • Vzorky budú bezpečne zlikvidované. • Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 08:00 - 12:00 h a 13:00 - 20:00 h, nemusíte sa vracať do miesta trvalého bydliska. Prosíme Vás však, aby ste prioritne využívali odberné miesta zriadené vo Vašom meste alebo obci. • V prípade pozitívneho výsledku testu jednej z osôb žijúcich v spoločnej domácnosti bude k dispozícii niekoľko ubytovacích zariadení, v ktorých bude možnosť absolvovať povinnú karanténu s cieľom eliminácie rizika vzájomnej nákazy. • Slovákom, ktorí žijú v zahraničí, neodporúčame cestovať na Slovensko kvôli plošnému testovaniu. Vzťahujú sa na nich podmienky platné od 1. októbra 2020 uverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR na korona.gov.sk, ktoré určujú podmienky pri návrate z bezpečných a menej bezpečných krajín. • Ak máte záujem vypomôcť ako zdravotnícky personál alebo dobrovoľník, registrujte sa na portáli Ministerstva zdravotníctva SR na korona.gov.sk. • V prípade, že viete odberné miesta podporiť materiálne (stany, ionizátory, germicídne žiariče, ochranné a dezinfekčné prostriedky, vonkajšie ohrievače a ďalšie), kontaktujte priamo lokálnu samosprávu. POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE: • Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii. ADMINISTRATÍVA • Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom, • Vypíšete formulár potrebný na registráciu, • Po registrácii dostanete pridelené číslo a vreckovku.. ODBER • Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo, • Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou. ČAKANIE NA VÝSLEDKY • Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore. ODOVZDANIE VÝSLEDKOV • Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku, • Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz, • Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu, • Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku, • Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény. Odporúčame zúčastniť sa aj na druhom kole celoplošného testovania. MÁM VÝSLEDKY, ČO ĎALEJ? SOM NEGATÍVNY Odporúčame vám opätovne sa zúčastniť na celoplošnom testovaní o 7 dní, nakoľko môžete byť v štádiu ochorenia, kedy sa infekcia ešte neprejavila. Budeme sa tešiť vašu účasť. SOM POZITÍVNY 1. Čo najskôr po získaní výsledku sa presuňte do domácej 10-dňovej karantény. Tí čo nechcú absolvovať karanténu v domácom prostredí, budú môcť absolvovať karanténu v súkromnom hotelovom zariadení, ktoré bude prispôsobené na režim karantény. Viac informácií o zariadeniach poskytne minister dopravy. 2. O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS. O mieste karantény informujete príslušný úrad podľa pokynov Vášho lekára. 3. O výsledku testu informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dní pred odberom. Požiadajte ich, aby rovnako absolvovali celoplošné testovanie alebo sa prihlásili na testovanie prostredníctvom stránky korona.gov.sk. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény až do výsledku negatívneho testu. 4. Denne sledujte vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu. 5. V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi. 6. Dodržujte prísnu hygienu rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od ostatných, pokiaľ je to možné, buďte v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, používajte vyčlenený riad, bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte spoločné priestory..). 7. Nestretávajte sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti. 8. Nikam necestujte. 9. Neprijímajte návštevy v bydlisku alebo v mieste vašej karantény. 10. Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test. U mnohých osôb pretrváva pozitivita testu, ale samotný vírus po uvedenom časovom limite už nie je schopný prenosu z človeka na človeka, teda osoba sa nepovažuje za infekčnú. Viac info na korona.gov.sk. Autor: