Obec Kalinkovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zberný dvor

Zberný dvor
Nový podnet

Podnet:

Hrubá nespokojnosť na druhú

To že zberný dvor funguje iba dva dni je samo o sebe zlé a nedostatočné. Čas v zimných mesiacoch do 16:00 je na pováženie pre koho je vlastne zberný dvor otvorený. Pre normálne pracujúceho človeka určite nie, takže ostáva iba sobota, ktorá má rovnako nezmyselný čas od 11:00 hod do 16:00 hod. Už sme si povedali, že cez týždeň zberný dvor otvorený nie je a v sobotu, keď chcete niečo vyhodiť a odísť niekde preč, tak musíte nezmyselne čakať do 11:00 hod na otvorenie. Prichádza jar a pre mnohých vykúpenie v tom, že na www stránke mesta aj na informačnej tabuli sa objavilo, že od 01.04. je posunutý čas otváracích hodín v stredu do 18:00 hod. Konečne teda zberný dvor môžu použiť aj pracujúci počas týždňa. Dobrá správa trvá iba dovtedy kým v stredu 03.04. 2019 nenavštívim zberný dvor o 16:00 hod a dozviem sa, že je už zatvorené a že iba na stránke neopravili otváracie hodiny a ten údaj je už neplatný a platil iba do vlani!!! Takže k nespokojnosti so samotnými otváracími hodinami prichádza nespokojnosť na druhú s administrátorom stránky. Ľudia sú takto dezinformovaní, ale čo je ešte horšie zasa nemôže pracujúci človek využiť zberný dvor počas týždňa!!! Žiadame okamžitú nápravu. Jednak čas uvedený v informačných systémoch musí bezpodmienečne korešpondovať so skutočným časom. Hlavne však je nemysliteľné aby počas jarných a letných mesiacov nefungoval zberný dvor aspoň raz do týždňa do 18:00 hod. Ideálne by bolo do 19:00 hod. Alebo chce obec aby občania Kalinkova nechávali svoj odpad pred bránami zberného dvora? Nie žeby chceli, ale nemajú sa tam možnosť dostať v čase otváracích hodín. Vopred ďakujem nielen za odpoveď, ale hlavne za nápravu stávajúcej situácie.
Augustín