Obec Kalinkovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Ul.Pri Hrádzi

Ul.Pri Hrádzi
Vyriešený

Podnet:

Pán starosta, chápem, že nie sú v pokladnici peniaze na opravu našej cesty - ul.Pri Hrádzi ani po 20 rokoch , čo tu bývam, ale nedali by sa opraviť aspoň výmole? Sú v strašnom stave a prichádza zima....
Ešte mám otázku, čítala som na facebooku Hamuliakova, že t-com tam ide robiť oprický kábel. Neviete, či by nebol záujem ho robiť aj u nás ? Asi som naivná

Odpoveď:

Dobrý deň,

Obecné zastupiteľstvo v Kalinkove na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 07.09.2020 schválilo uznesením č.39/2020 v bode č.8 programu OZ „ Rekonštrukciu cesty na ulici pri Hrádzi“. Dňa 18.09.2020 sme zverejnili výzvu na dodávateľa podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Vyhodnotením prieskumu trhu, sme podľa nastavených kritérií vybrali najvýhodnejšiu dodávateľskú ponuku. S vybraným dodávateľom sme uzatvorili zmluvu o diele dňa 21.10.2020 podľa ktorej, je zhotoviteľ povinný uskutočniť dielo najneskôr do 14 dní od začiatku realizácie diela. Verím, že poveternostné podmienky nám dovolia uskutočniť stavbu do konca novembra 2020. Čo sa týka optickej siete, Slovak Telekom, a.s. nás požiadal o umiestnenie technológie pre optickú sieť v našej obci. Zaslali nám návrh projektovej dokumentácie, ktorá slúži k príprave a realizácii stavby. Návrh realizácie stavby optickej siete, sme zaslali stavebnej komisii, ktorá predloží svoje stanovisko k navrhnutému projektu na prerokovanie na najbližšom obecnom zastupiteľstve.

Ďakujem za Váš podnet v prípade otázok sa prosím kedykoľvek ozvite želám pekný deň.