Obec Kalinkovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Triedený odpad

Triedený odpad
Vyriešený

Podnet:

Dobrý deň, v Kalinkove som kúpil dom, avšak zatiaľ som nezistil, ako je to so separovaným odpadom. Na stránke som vyhľadal dátumy, kedy sa čo odváža, ale akým spôsobom som sa dozvedel len so starších príspevkov, z ktorých mi vyplynulo, že sa všetko odváža od domu (by ste sa k tomu konkrétne vyjadrili, že je to tak najekonomickejšie) a tak som ešte večer pred dňom odvozu skla vypratal dva veľké mechy + pár igelitiek zo sklom po predchádzajúcom majiteľovi k ceste a...nič sa nestalo, sklo tam zostalo. Chcem sa teda touto cestou spýtať, kam a ako sa teda zbavovať separovaného odpadu. Ďakujem za objasnenie.

Odpoveď:

Dobrý deň

U nás v obci máme zverejnené informácie ako triediť odpad na web stránke, PAGGO.online a facebook stránke. Zvozová firma zváža separovaný odpad priamo z domácností, teda od domu k domu t.j. papier a plasty. Po obci je rozmiestnených niekoľko veľkokapacitných kontajnerov 1100 L, na sklo, plasty, papier a kovy. Zvoz týchto separovaných komodít je pre obec bez finančnej protihodnoty. Ostatné odpadové komodity ako drobný stavebný odpad, bioodpad, veľké plastové obaly znečistené škodlivinami, veľkoobjemový odpad ( starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, obaly zo spotrebičov , textílie atď.) občania zvážajú na zberný dvor. Tento odpad, ktorý sa zhromažďuje v zberovom dvore, a následne ho zvozové firmy odvážajú na ďalšie spracovanie, je spoplatnený a znáša to obec.

Ďakujem za Váš podnet v prípade otázok sa prosím kedykoľvek ozvite želám pekný deň.