Obec Kalinkovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Ostrovček na začiatku dediny

Ostrovček na začiatku dediny
Vyriešený

Podnet:

Dobrý deň, rada by som sa opýtala či je možnosť vybudovania ostrovčeka pri vchádzaní do dediny nakoľko autá, ktoré tam jazdia a vchádzajú do dediny idú priemerne 80 km/hod a niekedy aj obiehajú v plnej rýchlosti a teda je to dosť nebezpečné. Osadili ste na na roh križovatky tabuľu, ktorá meria rýchlosť, no pre vodičov to nie je žiadna hrozba. Je možné túto situáciu nejako zlepšiť? Alebo teda je niečo také v pláne?
Ďakujem veľmi pekne,

Mária

Odpoveď:

Dobrý deň

Nerešpektovanie dopravného značenia pri vjazde do obce riešime zatiaľ dvoma spôsobmi a to tak, že sme požiadali políciu o zvýšenú iniciatívu pri meraní rýchlosti v obci a osadili sme merače rýchlosti ktoré slúžia ako psychologická brzda. Hľadáme aj iné riešenia a jedným z nich je vybudovanie stredného deliaceho ostrovčeka s vybočením jazdných pruhov pri vjazde do obce. Vybudovanie ostrovčekov podlieha stavebnému konaniu a vydanie stavebného povolenia je v kompetencii Okresného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Senci. Zároveň je potrebné požiadať o súhlasné stanovisko aj príslušný dopravný inšpektorát, ktorý nás predbežne upozornil, že cesta je úzka a ostrovčeky sa na ňu nemusia zmestiť pričom bude potrebné rozšíriť cestu a pod ňou právne vysporiadať pozemky. Z tohto vyplýva, že na vytvorenie takéhoto dopravného riešenia je teda dôležité mať právne vysporiadané pozemky okolo cesty. Má to však jeden háčik a to že vlastníkom cesty III. triedy č.1056 cez Kalinkovo je Bratislavský samosprávny kraj. Táto cesta sa nachádza na pozemkoch 648/2 EKN LV-1100 Slovenský pozemkový fond SR a 648/3 CKN LV-0- (neexistuje záznam o vlastníkoch). Chcem Vás však ubezpečiť, že naďalej budeme hľadať riešenie, ktoré pomôže k vyššej bezpečnosti na cestách v našej obci.

Ďakujem za Váš podnet v prípade otázok sa prosím kedykoľvek ozvite želám pekný deň.