Obec Kalinkovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Neprehľadná križovatka - nebezpečná cesta

Neprehľadná križovatka - nebezpečná cesta
Vyriešený

Podnet:

Dobrý deň pán starosta,
chcel by som sa informovať ohľadom cesty, ktorá prichádza do Kalinkova v smere z Dunajskej Lužnej, na úrovni križovatky so Zelenou ulicou - cesta na zberný dvor. Priložený obrázok je z leta 2020. Momentálne je tam situácia ešte horšia - krajnica cesty je osadená plastovými flašami. Vysadená zeleň na pozemkoch za rodinnými domami, rastie a zasahuje do cesty, čo spôsobuje situáciu, kedy sa auto musí trošku vyhnúť týmto kríkom a následne prejsť do druhého pruhu. Zároveň aj takto vysadená zeleň zneprehľadňuje križovatku, kedy je výhľad pri výjazde na hlavnú cestu zo Zelenej ulice, značne obmedzený.
Prosím vedeli by ste mi povedať, či priľahlý pozemok je v správe Kalinkova, alebo sa s požiadavkou na úpravu tejto zelene mám obrátiť na slovenskú správu ciest ? Neviem kto tam takto zeleň vysadil, možno samotní obyvatelia. Ak áno, prosím vedeli by ste vyzvať obyvateľov aby nesadili zeleň pri hlavnej cestnej komunikácii ? aspoň nie takým štýlom kedy je v konečnom dôsledu samotná cesta obmedzovaná.

Odpoveď:

Dobrý deň,

Vlastníkom cesty III. triedy č.1056 je Bratislavský samosprávny kraj. Táto cesta sa nachádza na pozemkoch 648/2 EKN LV-1100 Slovenský pozemkový fond SR a na pridružených pozemkoch 648/3 CKN LV-0- (neexistuje záznam o vlastníkoch). Všetky plánované stavby alebo úpravy pozdľž ciest ll. a lll. triedy podliehajú povoleniu príslušných okresných úradov, odborov cestnej dopravy a pozemných komunikácií po vydaní súhlasného stanoviska správcu komunikácie a OR PZ, ODI. Na nepovolené úpravy pozdĺž ciest, ktoré narúšajú dopravnú bezpečnosť v našej obci upozorníme obyvateľov obce.

Ďakujem za Váš podnet v prípade otázok sa prosím kedykoľvek ozvite želám pekný deň.