Obec Kalinkovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kosenie hrádze

Kosenie hrádze
Vyriešený

Podnet:

Dobrý deň,
rada by som sa informovala o termínoch kosenia hrádze v priebehu roka. V čase, kedy by bolo hrádzu potrebné pokosiť, t.j. keď je hrádza zaburinená, prípadne roptyľ peľu a následne semien burín najväčší, tak sa nekosí. Argumentovalo sa tým, že Vodohospodári nemajú dostatok financií na pravidelné kosenie. Preto kosíme hrádzu my, aby sme aspoň čiastočne obmedzili rozptyl. Ale každý rok v tomto čase, kedy je už burina zľahnutá, prídu hrádzu pokosiť, čo je pre mňa nelogické. Skôr by som uvítala vynaloženie prostriedkov na kosenie v potrebnom období.
Ďakujem
Je možnosť aby sa prípadne obec dohodla na

Odpoveď:

Dobrý deň,

Hrádzu nekosí obec, pretože brehové porasty a pozemky okolo hrádze patria do správy Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepný závod Bratislava. Viackrát sme upozornili ( SVP, štátny podnik) na právnu zodpovednosť podľa zákona č. 220/2004 Z. z.podľa § 3 ods. 1 písm. b) aby realizovali opatrenia proti rozširovaniu burín, a to pravidelným udržiavaním trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím. Odpoveď (SVP, štátny podnik) znela, že kosenie nezanedbávajú a svoju povinnosť si plnia podľa harmonogramu kosenia najmenej 2 krát do roka.

Ďakujem za Váš podnet v prípade otázok sa prosím kedykoľvek ozvite želám pekný deň.