Obec Kalinkovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kanalizácia

Kanalizácia
Vyriešený

Podnet:

Dobrý deň,
Dovoľujem si požiadať o informáciu kedy bude sprevádzková kanalizácia na Poľnej ulici.

Odpoveď:

Dobrý deň

Dňa 16.11.2015 požiadala Obec o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie verejnej splaškovej kanalizácie a prečerpávacej stanice na Poľnej ulici v Kalinkove. Nakoľko, podanie neobsahovalo náležitosti potrebné pre vydanie povolenia (geodetické zameranie stavby a dĺžky potrubí) OÚ Senec, Štátna vodná správa, konanie zastavilo. Neskôr dňa 24.11.2017 bola dokončená druhá časť stavby „verejný vodovod“. Pri preberaní a odovzdávaní stavby boli zistené nedostatky, ktoré je nevyhnutné odstrániť. V súčasnosti sú podané nové žiadosti o vydanie kolaudačných rozhodnutí na verejnú kanalizáciu a verejný vodovod. Po vydaní kolaudačných rozhodnutí, požiadame BVS a.s. o vykonávanie odborného výkonu prevádzky.

Ďakujem za Váš podnet v prípade otázok sa prosím kedykoľvek ozvite želám pekný deň.