Obec Kalinkovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kanalizácia a vodovod na Poľnej ulici

Kanalizácia a vodovod na Poľnej ulici
Vyriešený

Podnet:

Dobrý deň p. starosta, chceli by sme sa informovať ohľadom vodovodu a kanalizácii na poľnej ulici - v akom sú stave? Rozmýšľame nad kupou jedného pozemku a je to pre nás kľúčová informácia. Vopred veľmi pekne dakujem za info, DS

Odpoveď:

Dobrý deň

Dňa 29.10.2019 sme opätovne podali žiadosť na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy o vydanie užívacieho povolenia na verejný vodovod a verejnú splaškovú kanalizáciu. Nakoľko podanie neobsahovalo všetky náležitosti potrebné pre vydanie predmetného povolenia a to zmluvu uzatvorenú s oprávnenou organizáciou, ktorá bude prevádzkovať verejný vodovod a verejnú splaškovú kanalizáciu, nám kolaudačné rozhodnuti nevydali. Dňa 20. 01. 2020 sme podali  žiadosť na BVS o stanovisko k možnosti zabezpečenia odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie. Stanovisko k žiadosti od BVS sme dostali následovné: K Vašej žiadosti Vám oznamujem, že za predpokladu splnenia podmienik BVS, a,s, pre prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií, je možné uvažovať s ich prevádzkou našou spoločnosťou. V súčasnosti vedieme jednania s BVS o ich podmienkach, ktoré by nám zabezpečili sprevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na spomínanej Poľnej ulici. Vzhľadom k súčasnej situácii a sťažených podmienkach, neviem odhadnúť časový horizont na vyriešenie prevádzky verejného vodovodu a kanalizácie. Verím však, že v tomto roku by mala Poľná ulica byť už napojená na verejný vodovod a verejnú splaškovú kanalizáciu.  

 Ďakujem za Váš podnet v prípade otázok sa prosím kedykoľvek ozvite želám pekný deň.