Obec Kalinkovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Billboardy

Billboardy
Vyriešený

Podnet:

Dobrý deň pán starosta,
dnes sa začali v našej obci výkopové práce (podľa pracovníkov, ktorí ich vykonávajú, na výstavbu billboardov). Keďže podľa stavebného zákona sa jedná o reklamnú stavbu, žiadam, aby ste postupovali podľa zákona. Reklamné plochy do 3m štvorcových spadajú pod ohlasovaciu povinnosť, nad 3 m štvorcové je nutné vydať stavebné povolenie. V oboch prípadoch je ale nutné doložiť súhlas suseda. Som priamym susedom jedného z dotknutých pozemkov a nebol som o tomto zámere informovaný. Vzhľadom na trend boja proti vizuálnemu smogu som zásadne proti tomuto druhu stavieb. Prečo si máme znehodnocovať svoju obec billboardami?
Vopred ďakujem za vyjadrenie a nápravu.
S pozdravom,
Marian Nociar

Odpoveď:

Dobrý deň

Obec uzatvorila nájomnú zmluvu o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach v počte (4ks) a hráčske striedačky na futbalovom ihrisku (2ks) a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných stavieb (4ks) pre reklamu na pozemkoch obce. Uznesením č.41/2019 z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kalinkove dňa 25.06.019 schválilo spoluprácu s firmou euro AWK spol. s.r.o. zmluva bola zverejnená na stránke obce, nakoľko máme povinnosť zverejňovať všetky zmluvy. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 04.10.2019 

Ďakujem za Váš podnet v prípade otázok sa prosím kedykoľvek ozvite želám pekný deň.