Obec Kalinkovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kultúrne pamiatky

Románsky tehlový kostol

e-img-45Tento rímskokatolícky kostol, postavený z pálených tehál približne v rokoch 1250- 1260, bol najvýznamnejšou pamiatkou obce. Stál na okraji dediny, iba niekoľko desiatok metrov západne od súčasného kostola. Podľa záznamov Šamorínskej fary išlo o samostatnú faru, hoci v listine fár Bratislavskej arcidiecézy z roku 1390 fara zaznačená nie je. Presné historické údaje o stavbe kostola v Kalinkove nexistujú, zachovala sa z neho len fotografia z roku 1931. Kostolík bol pôvodne postavený v gotickom štýle. Bola to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Charakteristické boli úzke štrbinové okná lode a presbytéria, na veži boli románske okná zaklenuté na stĺpik. Výrazný bol ústupkovitý vstupný portál na južnej strane lode zakončený trojuholníkovým tympanónom a na bokoch predĺženým ostením. Pozornosť vzbudzoval obraz maľovaný na drevo olejovými farbami, ktorý bol na bočnom oltári a znázorňoval momenty zo života Jána Krstiteľa.

 

V 16. storočí bola k severnej stene presbytéria pristavaná sakristia. Interiér kostola bol pre nevyhnutné úpravy úplne prestavaný. Z pôvodnej výzdoby sa zachovali iba jednotlivé zvyšky okolo otvoru železnou mrežou uzavretej niky (pastofórium). Na predošlej veži sa zachovalo gotické dvojité združené okno v pôvodnom stave, kým okná kostola boli v neskoršej dobe zväčšené a upravené polkruhovým zakončením. V roku 1864 bol kostolík zrejme značne poškodený požiarom, neskôr bola pôvodná strecha kostolnej veže vymenená za plechový ihlan, pričom boli odstránené pôvodné románske postranné vežičky.

 

 

Románsky portál bol zamurovaný, pred vchod vo veži bola pristavaná nová predsieň a schodisko na chór a vežu. Prestavba výrazne narušila pôvodný stredoveký ráz kostolíka.

e-img-46Po rokoch začal kostol chátrať a na začiatku 20. storočia bolo rozhodnuté postaviť v strede obce nový kostol, po ktorého dostavbe a vysvätení sa starý románsky kostolík už nepoužíval. Opustená budova bola v roku 1936 zbúraná. V 50. rokoch minulého storočia bol stavebný materiál z kostolíka použitý na spevnenie dunajskej hrádze. Posledné zvyšky stavby boli navyše v polovici 60. rokov minulého storočia zasypané novou dunajskou hrádzou.

Kalinkovo prijalo v roku 1998 ponuku Pamiatkového ústavu na odkrytie základov tohto starovekého kostolíka, avšak projekt sa nerealizoval. Tento románsky kostolík bol svojou architektúrou podobný kostolu v susednej obci Hamuliakovo, ktorý sa zachoval dodnes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostol sv. Františka Serafínskeho

Tento rímskokatolícky kostol je postavený v strede obce, podľa návrhu staviteľa Elefántyho, v historizujúcom slohu s použitím neorománskych prvkov tak, aby sa v hrubých črtách podobal na starý románsky tehlový kostolík, ktorý stál v tom čase v obci a v roku 1936 bol zbúraný. Kostol bol postavený zo zbierok veriacich, milodarov inštitúcií a dobrovoľnej bezplatnej práce miestnych obyvateľov v rokoch 1927-1929. Dokončený a slávnostne vysvätený bol v roku 1930. Ide o kostol tvorený jednoloďovým priestorom s polkruhovým uzáverom presbytéria. 

e-img-47K boku lode je pristavená štíhla veža, zakončená ihlancovou strechou. Vo veži sú dva bronzové zvony. Oba boli odliate firmou Richard Herold v Chomutove v r.1930. Prvý dali zhotoviť a kostolu darovali Ladislav, Peter, Jozef a Alexander Nagyovci a je zasvätený Otcovi Nebeskému. Na zvone je reliéf Krista. Druhý zvon dal zhotoviť Rímskokatolícky junácky spolok zo Semetu (Kalinkova) a je zasvätený Blahoslavenej Panne Márii.

Hlavný oltár pochádza z čias stavby kostola a sú na ňom sochy sv. Františka Serafínskeho, sv. Floriána, sv. Vendelína a po bokoch má dve plastiky cherubínov.

Kazateľnica pochádza z toho istého obdobia, no zachoval sa z nej iba parapet s reliéfom modliaceho sa Krista z r.1979. V kostole sú sochy sv. Terézie, Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, sv. Alojza a Máriinho Nepoškvrneného Srdca. Obrazy zastavení krížovej cesty sú dielom maliara Jozefa Nagya. V lodi pod chórom je malá tabuľka s nápisom: "ANNO DOMINI 1929". Organ vyrobila v r.1930 firma Schänhoffer a syn v Bratislave v neogotickom štýle. Organ sa od r.1975 nepoužíva a v súčasnosti ho nahrádzajú elektrické varhany.

 

Templársky hrad

e-img-48Z niektorých písomných prameňov sa máme možnosť dozvedieť zaujímavosť. V obci kedysi stál hrad bielych mníchov templárov. Táto opevnená stavba tvorila síce nie veľkú, ale významnú hrozbu výbojníkom. Pre rôzne boje a vojny sa preto nezachoval takmer vôbec. Dnes namiesto hradu stojí súčasná budova súkromnej firmy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Božia muka

e-img-50Sa nachádza pred domom č. 228. Bola postavená pravdepodobne v 19. storočí. Ide o štvorcovú štíhlu stavbu zakončenú murovaným trojuholníkovým štítom a kamennou sedlovou strechou zakončenou železným krížom. V hlavnom výklenku je plastika Najsvätejšej Trojice, v bočných nikách sú sochy sv.Jána Nepomuckého a sv. Jozefa. Nad hlavným výklenkom je votívna nápisová tabuľka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prícestný drevený kríž

e-img-49S maľovaným plechovým korpusom.