Komisie

§ 15
Komisie
(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Zdroj: zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

Komisie obecného zastupiteľstva


Komisia rozpočtu a financií
Predseda: Michal Poláček
Členovia:
§ Ing. Zuzana Mónosi
§ Ing. Andrej Amberský
§ David Gavaľa

Komisia legislatívna a verejného poriadku
Predseda: Ing. Katarína Gergelová
Členovia:
§ JUDr. Marek Pančo
§ Anna Juráčiková

Komisia územného plánu a výstavby
Predseda: František Kurta
Členovia:
§ Vladimír Fridrich
§ Radovan Juráčik

Komisia ochrany životného prostredia
Predseda: Jozef Žatecký
Členovia:
§ Anton Pöthe ml.
§ Marián Jurányi

Komisia školstva a kultúry
Predseda: Sándor Bartal
Členovia:
§ Ľubica Radičová
§ Jozef Lengyel
§ Imrich Kurta

Komisia športu a podnikateľských činností
Predseda: Mgr. Ladislav Jurányi
Členovia:
§ Mgr. Dávid Sebö
§ Rita Dostalová

Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Predseda: Diana Zimanová
Členovia:
§ Slávka Füleová
§ Ing. Jana Štefániková

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.