Zamestnanci úradu

Bc. Zuzana Slobodová – ekonóm / účtovník, mzdy a faktúry, správa majetku, personalista, sociálne veci

e-mail: ekonom@obeckalinkovo.sk


Oľga Pikali - sekretariát, podateľňa, správa registratúry, evidencia obyvateľov, správa cintorína, Matrika, nájomné byty, kultúrmy referent, súpisné čísla

e-mail: sekretariat@obeckalinkovo.sk


Gabriela Molnárová – dane a poplatky, pokladňa,
životné prostredie, odpadové hospodárstvo, krízový
manažment a civilná ochrana obyvateľstva

e-mail: danepoplatky@obeckalinkovo.sk

Ing. Zuzana Kerkešová – stavebné oddelenie

e-mail: stavba@obeckalinkovo.sk

Daľší zamestnanci úradu

Klára Szépová, Silvia Szépová, Mária Stifterová, Edita Šuhajdová, Roman Baláž, Peter Herchl

 

§ 16

Obecný úrad

(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

(2) Obecný úrad najmä

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

(3) Prácu obecného úradu riadi starosta.

(4) V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.

(5) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.