Obec Kalinkovo
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Materská škola

Materská škola Kalinkovo 194, 90043

 

Zriaďovateľ: Obec Kalinkovo

Riaditeľka MŠ: Ľubica Radičová

Učiteľky MŠ:

Mgr. Adriana Molnarová

Bc. Monika Tóthová

Janette Kállayová

Zlatica Vitteková

Eva Roskošová 

                    

Školníčka: Mária Véghová

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/ZdruzenieRodicovAPriatelovZsAMsKalinkovo/

Pri skvalitňovaní prostredia materskej školy nám pomáha Obec Kalinkovo, Rodičovské združenie, finančné prostriedky 2% z daní, sponzorské príspevky od rodičov a iných subjektov a v neposlednom rade nezištná pomoc mnohých rodičov a priateľov školy,   pri rôznych prácach a opravách, bez nároku na odmenu.

Materská škola v Kalinkove je trojtriedna a poskytuje celodennú aj poldennú výchovnú starostlivosť od 6,30 – 16,30 hod.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov veku.

 

Deti sú zaradené do tried podľa veku: 1.trieda ( 3 – 4 ročné deti)

2. trieda ( 4 – 5 ročné deti)

3. trieda ( 5 – 6 ročné deti)

 

Každý rodič je povinný oboznámiť sa a dodržiavať školský poriadok, ktorý je k nahliadnutiu na nástenke v šatni vedľa jedálne.

 

Výchova a vzdelávanie prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre pred primárne vzdelávanie , ktorý je východiskom pre školský vzdelávací program – „Usilovní mravčekovia

 

Počas celého školského roka plánujeme rôzne aktivity a akcie. Na ich príprave sa podieľa celý kolektív materskej školy. Snažíme sa v deťoch vyvolať radosť z tvorivej aktivity, upevňovať vzájomnú interakciu rodič – dieťa – učiteľ. Kladieme dôraz na aktivitu dieťaťa, podporujeme prirodzenú detskú zvedavosť a tvorivosť. Chceme dokázať okoliu, že práca v materskej škole má pozitívny vplyv na vývoj zdravej detskej populácie.

 

SÚBORY NA STIAHNUTIE NÁJDETE NA www.mskalinkovo.edupage.org

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
vyhlasenie 2018 201.4 kB pdf 19.3.2019
Zápis detí do MŠ 80.5 kB pdf 29.3.2019