Materská škola

Materská škola Kalinkovo 194, 90043

 

Zriaďovateľ: Obec Kalinkovo

Riaditeľka MŠ: Ľubica Radičová

Učiteľky MŠ:

Mgr. Adriana Molnarová

Bc. Monika Tóthová

Janette Kállayová

Zlatica Vitteková

Eva Roskošová 

                    

Školníčka: Mária Véghová

 

Vedúca šk. jedálne: Eva Orbánová

Hl. kuchár: Alžbeta Bakaová

Pom. kuchár: Zuzana Sidóová, Zuzana Szijjártóová

Kontakt: 02/45989110, mskalinkovo@azet.sk

 

Facebook: https://www.facebook.com/ZdruzenieRodicovAPriatelovZsAMsKalinkovo/

Pri skvalitňovaní prostredia materskej školy nám pomáha Obec Kalinkovo, Rodičovské združenie, finančné prostriedky 2% z daní, sponzorské príspevky od rodičov a iných subjektov a v neposlednom rade nezištná pomoc mnohých rodičov a priateľov školy,   pri rôznych prácach a opravách, bez nároku na odmenu.

Materská škola v Kalinkove je trojtriedna a poskytuje celodennú aj poldennú výchovnú starostlivosť od 6,30 – 16,30 hod.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov veku.

 

Deti sú zaradené do tried podľa veku: 1.trieda ( 3 – 4 ročné deti)

2. trieda ( 4 – 5 ročné deti)

3. trieda ( 5 – 6 ročné deti)

 

Každý rodič je povinný oboznámiť sa a dodržiavať školský poriadok, ktorý je k nahliadnutiu na nástenke v šatni vedľa jedálne.

 

Výchova a vzdelávanie prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre pred primárne vzdelávanie , ktorý je východiskom pre školský vzdelávací program – „Usilovní mravčekovia

 

Počas celého školského roka plánujeme rôzne aktivity a akcie. Na ich príprave sa podieľa celý kolektív materskej školy. Snažíme sa v deťoch vyvolať radosť z tvorivej aktivity, upevňovať vzájomnú interakciu rodič – dieťa – učiteľ. Kladieme dôraz na aktivitu dieťaťa, podporujeme prirodzenú detskú zvedavosť a tvorivosť. Chceme dokázať okoliu, že práca v materskej škole má pozitívny vplyv na vývoj zdravej detskej populácie.

 

SÚBORY NA STIAHNUTIE NÁJDETE NA www.mskalinkovo.edupage.org

Súbory na stiahnutie:
vyhlasenie 2018 201.4 kB 19.03.2019
Zápis detí do MŠ 80.5 kB 29.03.2019

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.