Obec Kalinkovo
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Oznamy

Návrh VZN obce Kalinkovo o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky