Obec Kalinkovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Aktuality

Úhradu dane z nehnuteľnosti a dane za psa bude možné zrealizovať až po doručení rozhodnutia o vyrubení príslušnej dane a to do pokladne OcÚ Kalinkovo, alebo bankovým prevodom. 

Miestny poplatok za komunálne odpady za zberné nádoby 120 l a 240 l si občania môžu zaplatiť do pokladn OcÚ Kalinkovo, poštovou pouážkou, alebo bankovým prevodomod 1. 01. 2019