Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Možnosť zmeny nádoby na komunálny odpad

SÚBOR
Dátum: 20.12.2022
Autor: Zástupca starostu obce
Počet videní: 4116
Možnosť zmeny nádoby na komunálny odpad

Informujeme občanov o možnosti zmeny nádoby na komunálny odpad, vzhľadom na úpravu cien za odvoz odpadu v roku 2023.

Občania, ktorí uvažujú o zmene veľkosti objemu nádoby na komunálny odpad, nech zmenu nahlásia do 31.01.2023 na OcÚ p. Molnárovej na číslo telefónu 02 / 45 989 107, kl. 104.

Následne pracovníčka OcÚ vydá občanovi lístok na výmenu nádoby. Každému, týmto lístkom aj s čistou pôvodnou nádobou na zbernom dvore zmenia pôvodnú na novú.

Po tomto termíne už nebude možné zmeniť objem nádoby na komunálny odpad.

Poplatok je potrebné uhradiť do konca marca zdaňovacieho obdobia a to do 31. 03. 2023.

Schválene ceny za odvoz odpadu v roku 2023 - VZN 1 / 2022:

 

Označenie nádoby

Objem

litre/rok

Sadzba

€ / 1 liter

Počet

vývozov

za rok

Ročný

poplatok

€ / celkom

a.)

Veľkoobjemový kontajner na

ZKO s objemom 1 100 litrov

28 600

0,0265

26x

759,00 €

b.)

Zberná nádoba ZKO 240 litrov

6 240

0,0360

26x

224,64 €

c.)

Zberná nádoba ZKO 120 litrov

3 120

 

0,0265

26x

82,80 €

d.)

60 litrové vrece ZKO [1]

1 560

0,0265

26x [2]

41,40 €

e.)

1. Kombinácia s BRO: zberná nádoba BRO 240l + ZKO 240l

11 520

0,0238

22x BRO

26x ZKO

274,64 €

f.)

2. Kombinácia s BRO: zberná nádoba BRO 240l + ZKO 120l

8 400

0,0158

22x BRO
26x ZKO

132,80 €

[1] Len pre poplatníkov v chatárskej oblasti bez trvalého pobytu v obci Kalinkovo a bez pridelenej zbernej nádoby na ZKO.

[2] Bez vývozu - odovzdávanie na zberovom dvore počas otváracích hodín.

Vrecia pri vývoze plastov musia byť žlté a akékoľvek priehľadné. Vrecia, cez ktoré sa nedá identifikovať obsah neprevezmeme (čierne, nepriehľadné)

Informácia pre občana k jednotlivým zložkám komunálneho odpadu

PAPIER:
Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z určených neobalových výrobkov z papiera a lepenky
Patrí napríklad: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy, ...
Nepatrí napríklad: viacvrstvové obaly /tzv. tetrapak/, znečistený papier – povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety,

TROJZBER:
Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov:
Patrí napríklad: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky /PET, HDPE, PP/, fólie číre a farebné /PE-LDPE, HDPE/, čisté - opláchnuté plastové obaly z potravín “tégliky“, polystyrén /PS, EPS/, igelitové tašky a vrecká, ...
Nepatrí napríklad: znečistené fľaše a obaly - škodlivinami, chemikáliami, olejmi a ropnými látkami, guma, molitan, ...
Určené pre odpady z obalov z kovov:
Patrí napríklad: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, sponky, kľúče, ...
Nepatrí napríklad: znečistené kovové obaly a plechovky, ...
Určené pre tetrapaky:
Patrí napríklad: škatule /krabice/ od mlieka, džúsov, nápojov, ...
Nepatrí napríklad: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka, ...

SKLO:
Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neobalových výrobkov zo skla
Patrí napríklad: neznečistené sklenené fľaše z nápojov, sklenené obaly, poháre, črepy, tabuľové sklo bez drôtenej výplne, ...
Nepatrí napríklad: znečistené sklo, sklo s prímesami, plexisklo, autosklá, porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo, žiarovky a žiarivky, obrazovky, ...

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD:
Patrí napríklad: zelený odpad zo záhrad a parkov, zvyšky ovocia a zeleniny, tráva, lístie, konáre, orezy zo stromov a kríkov, vetvičky, burina, slama, seno, piliny, hobliny, kvety, ...
Nepatrí napríklad: kuchynský a reštauračný odpad, zvyšky jedál a potravín, exkrementy zvierat, uhynuté zvieratá, ...

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD:
Patrí napríklad: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad
Nepatrí napríklad: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...

PNEUMATIKY:
Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať akémukoľvek distribútorovi pneumatík – predajcovi pneumatík alebo pneuservisu.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Harmonogram vývozu odpadov Kalinkovo 1. polrok 2022 - doplnený Veľkosť: 569.8 kB Formát: pdf Dátum: 9.1.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.