Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hasiči a rok 2021

Dátum: 17.01.2022
Autor: Zástupca starostu obce
Počet videní: 2188
Hasiči a rok 2021

Situácia s výskytom nového vírusu,  nielen na Slovensku ale na celom svete nepoľavila ani v roku 2021. Všetci sme museli  dodržiavať rôzne epidemiologické opatrenia, ktoré však nezabránili tomu, aby si hasiči vykonávali svoju činnosť  zodpovedne a spoľahlivo. 

V uplynulom roku vykonali  hasiči v okresoch Pezinok a Senec, ktoré sú v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku   spolu 688  výjazdov k rôznym udalostiam. Pri požiaroch zasahovali  127 krát  v okrese Pezinok a 118 krát v okrese Senec. Výjazdov k dopravným nehodám bolo spolu 192 (69 v okrese Pezinok a 123 v okrese Senec). Zásahov,  pri ktorých bola poskytnutá technická pomoc – odstraňovanie padnutých stromov, asistencia polícii, otváranie bytov, bolo spolu 208. Pri úniku nebezpečných látok zasahovali hasiči 14 krát. Hasiči z hasičskej stanice Pezinok a Senec pomáhali  aj pri likvidácií lesných požiarov v Grécku, ich kolegovia, ktorí ostali na hasičských staniciach plnili úlohy na Slovensku. Všetkým hasičom patrí úprimné poďakovanie za ich prácu, ktorú vykonávajú častokrát s ohrozením vlastného zdravia.

Celková priama škoda pri požiaroch v oboch okresoch bola 1 561 900 €. Rýchlym a profesionálnym zásahom uchránili hasiči pri požiaroch  4 304 900 €.

Medzi časté príčiny vzniku požiarov patria aj naďalej vypaľovanie trávy a suchých porastov, spaľovanie odpadov a odpadkov. Jeden z najväčších požiarov, ktorý  vznikol bol požiar haly  v Senci     v mesiaci marec a tiež požiar na Skládke nebezpečného odpadu v Budmericiach (Istrochem Reality a. s. Bratislava).  Podľa štatistických údajov najčastejšie vznikali požiare medzi 13 – 14 hodinou a medzi 17 – 18 hodinou.  V okres Pezinok vzniklo najviac požiarov v pondelok a v okrese Senec v piatok. 

Súčasťou okresného riaditeľstva je oddelenie požiarnej prevencie, ktoré  vykonáva kontrolnú činnosť u právnických a fyzických osôb - podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje projektové dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti, zúčastňuje sa kolaudačných konaní,  prejednáva priestupky voči fyzickým osobám   a ukladá pokuty za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

V uplynulom roku bolo vykonaných spolu 175 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 970 nedostatkov. Hlavným zameraním kontrolnej činnosti podobne ako v predchádzajúcom roku  bol výkon protipožiarnych kontrol v školských zariadeniach. V týchto zariadeniach bolo vykonaných 29 komplexných protipožiarnych kontrol a 5 tematických protipožiarnych  kontrol. Okresné riaditeľstvo uložilo  4 blokové pokuty a vydalo 2 rozkazy na uloženie sankcie za priestupok fyzickým osobám. V oblasti stavebnej prevencie (územné, stavebné, kolaudačné konania) vydalo okresné riaditeľstvo 1164 stanovísk. Na obciach boli vykonané  4  kontroly. Právnickým osobám bolo v uplynulom roku za porušenie predpisov o ochrane pred požiarmi uložených 5 pokút.  

Preventívno – výchovná činnosť nebola vykonávaná v takej miere ako po iné predchádzajúce roky, nakoľko túto činnosť obmedzovali rôzne opatrenia. Napriek tomu sa podarilo uskutočniť niekoľko ukážok hasičskej techniky pre deti a mládež na parkovisku pri hasičskej stanici.

Profesionálni hasiči  prajú  občanom  v nadchádzajúcom roku  veľa zdravia, šťastia a skorý návrat do bežného ničím neobmedzujúceho roku 2022. 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.