Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vykurovacia sezóna

Dátum: 15.10.2018
Autor: Starosta obce
Počet videní: 979
Vykurovacia sezóna

Vykurovacia sezóna ešte nekončí.

Vzhľadom na neustále sa opakujúci výskyt požiarov, ktorý vzniká vo vykurovacom období hlavne od komínov resp. od palivových spotrebičov Vám Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku chce touto cestou pripomenúť zásady protipožiarnej bezpečnosti, ktoré je potrebné dodržiavať vo vykurovacom období.

Užívateľ palivových spotrebičov je povinný zabezpečiť čistenie a kontrolu komínov v lehotách daných predpisom. Komínové teleso, na ktoré je pripojený palivový spotrebič do 50 kW :

a) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivo

b)raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky

c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Pri užívaní vykurovacích telies na tuhé palivo ako je krb, kachle, sporák si musíme uvedomiť, že je tiež potrebné, aby podlaha pod týmito spotrebičmi ako i pred spotrebičmi bola nehorľavá. V prípade ak máme horľavú podlahu musíme umiestniť pod spotrebič podložku z nehorľavého materiálu a to tak, aby presahovala z každej strany 40 cm a pred spotrebičom musí presahovať 80 cm. Nesmieme zabúdať ani na dymovody, aby sme v ich blízkosti neukladali horľavé materiály, ktoré nie je možné ukladať ani v blízkosti tepelného spotrebiča.

Upozorňujeme na fakt, že pravidelné čistenie a kontrola komínov sa už nedáva za povinnosť vykonávať osobám s odbornou spôsobilosťou, vzhľadom na vydanie zákona č. 347/2004 Z. z. ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, ale aj napriek tomu doporučujeme, aby kontrolu a čistenie komínov aspoň pred začatím vykurovacieho obdobia vykonala osoba s odbornou spôsobilosťou – kominár, hlavne pri komínoch od spotrebičov na tuhé palivo.

Samostatnou kapitolou je vypaľovanie komínov, pod ktorým sa rozumie odstraňovanie pevných usadenín spalín, najmä dechtov z prieduchov komína ich kontrolovaným spaľovaním. Môžu sa vypaľovať iba vo výnimočných prípadoch , ak nemožno odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom. Komíny môže vypaľovať iba kominár alebo revízny technik komínov, s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby.

Vážení spoluobčania, nepodceňujte vyššie uvedené požiadavky, lebo len ich dôsledným dodržiavaním predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Želáme Vám, aby celá Vaša rodina prežila zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.