Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecný úrad v Kalinkove z dôvodu preventívnych opatrení bude pracovať až do odvolania v obmedzenom režime.

Dátum: 12.01.2021
Autor: Starosta obce
Počet videní: 2616
Obecný úrad v Kalinkove z dôvodu preventívnych opatrení bude pracovať až do odvolania v obmedzenom režime.

Obecný úrad v Kalinkove z dôvodu preventívnych opatrení bude pracovať až do odvolania v obmedzenom režime.

Vážení občania,

Obecný úrad v Kalinkove z dôvodu preventívnych opatrení v dôsledku možného šírenia koronavírusu na Slovensku bude pracovať až do odvolania v obmedzenom režime.

Pre verejnosť to znamená:

• prosíme občanov, aby využívali hlavne telefonickú, písomnú a elektronickú komunikáciu s pracovníkmi obecného úradu aby ste svoje žiadosti, všetky predmetné doklady a dokumenty počas trvania obmedzeného režimu, zasielali prednostne poštou (písomnosti môžete dávať aj do schránky na budove obecného úradu pri vstupných dverách), komunikovali v maximálnej miere elektronicky, alebo zasielali písomnosti do elektronickej schránky úradu

• prosíme občanov, aby s obecným úradom Kalinkovo využívali výhradne bezhotovostný platobný styk .Platby za miestny komunálny odpad a miestne dane a poplatky za rok 2021 uhrádzali prostredníctvom bankového účtu, v nevyhnutných prípadoch môžete využiť poštový poukaz (šek)

Miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2021:

• občan , ktorý dostane do elektronickej schránky, emailovej alebo poštovej schránky rozhodnutie o odvozu odpadu za rok 2021, je povinný po nadobudnutí právoplatnosti túto daň zaplatiť do 15 dní.

Na základe VzN obce č.5/2020 občan nad 65 rokov musí požiadať písomne o zníženie poplatku za odvoz odpadu. Tlačivá sa nachádzajú na webstránke obce Kalinkovo.

Miestne dane a poplatky na rok 2021:

• občan , ktorý dostane do elektronickej schránky emailovej alebo poštovej schránky rozhodnutie na daň z nehnuteľnosti na rok 2021 je povinný po nadobudnutí právoplatnosti túto daň zaplatiť do 15 dní. Dane sa budú priebežne vyrubovať podľa abecedy.

Podateľňa:

Vaše žiadosti môžete podať:

• Poštou na adresu: Hlavná 211,900 43 Kalinkovo

• E-mailom: sekretariat@obeckalinkovo.sk

• Prostredníctvom ÚPVS slovensko.sk

• Osobne vložením do poštovej schránky, ktorá je umiestnená pri vchode do budovy obecného úradu Ohlasovňa pobytu:

• prihlásiť na Trvalý/Prechodný pobyt sa občan môže prostredníctvom ÚPVS slovensko.sk. (vyžaduje sa elektronický občiansky preukaz s čipom a čítačkou)

• ostatná agenda bude vybavovaná e-mailom, poštou a telefonicky

Matrika:

Obecný úrad Kalinkovo až do odvolania neoveruje podpisy a listiny

Cintorín:

• nahlasovať pohreby môžete telefonicky na tel. č. 02/45 989 107 kl. 101 alebo e-mailom sekretariat@obeckalinkovo.sk

• poplatky za prenájom hrobového miesta – je potrebné vopred nahlásiť na aké obdobie chcete platiť ( 3 roky, 5 rokov, 10 rokov) na tel. č. 02/45 989 107 kl.101

Komunikácia so stavebným úradom:

• občania môžu stavebný úrad kontaktovať e- mailom na adrese: stavba@obeckalinkovo.sk, telefonicky či poštou. Pri vstupe do budovy OcÚ je umiestnená schránka, do ktorej je možné v prípade potreby doručiť písomnosti (nové podanie a doplnenie do spisu). Tlačivá a formuláre sú zverejnené na webstránke obce Kalinkovo. Prosíme občanov, aby nezabudli uvádzať kontaktné údaje (e-mail, telefón).

Nahliadnutia do spisov: v súčasnosti je možné nahliadať iba prostredníctvom e-mailu.

Správne poplatky: sa uhrádzajú bezhotovostne prevodom na účet obce.

Vyznačovanie právoplatností: robí sa priebežne, na tento účel je potrebné kontaktovať e-mailom resp. telefonicky p. Ing. Kerkešovú

Prosíme občanov aby sa správali zodpovedne a dodržiavali prijaté opatrenia.

Obec Kalinkovo neustále sleduje aktuálny vývoj na Slovensku a v prípade zmeny situácie operatívne prijme ďalšie opatrenia, ktoré včas oznámi občanom obce.

Ďakujeme za pochopenie.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.