Oznámenie verejnosti o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie verejnosti o voľnom pracovnom mieste
Referent stavebného úradu
22.03.2018
Autor: Lukáš Tencer

OBEC  Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42

 

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste

 

na pracovnú pozíciu:

 

referent stavebného úradu

 

Miesto práce: Obec Dunajská Lužná

 

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: pri nástupe skrátený úväzok

Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské  vzdelanie – stavebného zamerania

Osobitná odborná spôsobilosť pre stavebné úrady

Prax v danej oblasti min. 2 roky

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • Bezúhonnosť
 • Znalosť všeobecne záväzných predpisov z oblastí: samospráva, stavebný zákon, správne konanie, zákon o štátnej správe pre územné plánovanie,
 • Pokročilá znalosť práce s PC ( MS OFFICE, INTERNET)
 • Samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
 • Vodičský preukaz – výhodou
 • Ochota ďalšieho odborného vzdelania

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. Štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
 3. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní ( diplom)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 5. Súhlas so spracovaním a evidenciou osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.

 

Termín doručenia žiadosti do: 30.04.2018           

   Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť: osobne do podateľne OcÚ počas       stránkových hodín, alebo zaslať poštou na adresu :

                           Obecný úrad

            Jánošíkovská 466/7

            900 42 Dunajská Lužná

 

Prípadne v stanovenom termíne poslať e-mailom na adresu:

 

maria.kissova@dunajskaluzna.sk

 

Kontaktná osoba:

 1. Kissová

kontakt: 02/40259817

 

Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.

 

 Komentáre

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.