Voľné pracovné miesto - Vychovávateľ ŠKD

Voľné pracovné miesto - Vychovávateľ ŠKD
OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste - Vychovávateľ ŠKD
21.02.2018
Autor: Lukáš Tencer

Oznámenie verejnosti o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: Vychovávateľ ŠKD

Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo v zastúpení starostom obce Jozefom Konrádom prijme do pracovného pomeru vychovávateľa/ku s nástupom do práce - ihneď

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo  prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné kritéria a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • ovládanie práce s PC
 • pozitívny vzťah k deťom, zodpovedný prístup  k práci, spoľahlivosť, flexibilita a komunikatívnosť, kreativita, profesionálne vystupovanie
 • manažérske  a organizačné schopnosti pri vedení detí, skúsenosti v tvorbe projektov a ovládanie anglického jazyka výhodou

Požadované doklady:

 • žiadosť a profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní 
 • motivačný list
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (najneskôr deň pred nástupom)
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby personálnej agendy (v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov).

 

Žiadosti s požadovanými dokladmi doručte  na adresu: Obecného úradu v Kalinkove, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo, starosta@obeckalinkovo alebo Základná škola Kalinkovo, Kalinkovo č.194, riaditeľka PaedDr.Emerita Holeková, emeritaholek@gmail.com

 

                                                                                               Jozef Konrád

                                                                                      starosta obce Kalinkovo

                                                                                  

 

 

 

 

 Komentáre

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.