Voľné pracvné miesto - obecný policajt

Voľné pracvné miesto - obecný policajt
OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste - obecný policajt
21.02.2018
Autor: Lukáš Tencer

OBEC  Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42

 

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste

 

na pozíciu obecný policajt

 

 

 

Miesto práce: Obec Dunajská Lužná

 

Predpokladaný termín nástupu: ihneď – prípadne dohodou

 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

 

O pracovné zaradenie sa môže uchádzať osoba:

 

 • staršia ako 21 rokov
 • bezúhonná
 • má úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
 • telesne a duševne spôsobilá na výkon príslušníka obecnej polície
 • je držiteľom platného vodičského preukazu skupiny B

 

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. Štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
 3. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 5. Výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
 6. Súhlas so spracovaním a evidenciou osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
 7. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície

 

 

Termín doručenia žiadosti do:  31.03.2018

  

Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť : osobne do podateľne OcÚ počas       stránkových hodín, alebo zaslať poštou na adresu :

 

                           Obecný úrad

            Jánošíkovská 466/7

            900 42 Dunajská Lužná

 

Prípadne v stanovenom termíne poslať e-mailom na adresu:

 

maria.kissova@dunajskaluzna.sk

 

Kontaktná osoba:

 1. Kissová

kontakt: 02/40259817

 

Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.

 

 

 

 Komentáre

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.