Obec Kalinkovo
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Dotazníkový prieskum

Milí spoluobčania, obec pripravuje na roky 2021-2026 nový strategický rozvojový dokument - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (PHRSR). Dokument stanovuje víziu rozvoja obce a rozvojové aktivity, ktorých naplnením sa dosiahne splnenie strategickej vízie.

PHRSR je dôležitým a nevyhnutným podkladom pre získavanie rôznych dotácií z EÚ. Tento dotazníkový prieskum slúži na to, aby sumarizoval Vaše požiadavky pri ďalšom rozvoji obce. Je pre nás nesmierne dôležité zistiť Vaše názory na súčasnú situáciu vo Vašej obci a jej budúce smerovanie.

Výsledky tohto prieskumu budú slúžiť výhradne na spracovanie programového dokumentu PHRSR a Vaše odpovede budú vyhodnotené. 

Vo formulári je nutné vyplniť mail, dotazník je ale anonymný a mail nebude nikde zverejnený. Je využitý len na ďalšiu komunikáciu obce s odosielateľom. 

Vaše podnety je možné odosielať do 1. Decembra 2020. Ďakujeme pekne za spoluprácu. 

* Povinné pole