Tlačivá - Stavebný úrad


  Zobrazujem 17 z 17 dokumentov (strana 1).
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
Kategória: Tlačivá - Stavebný úrad
Dátum: 17.01.2018 Veľkosť: 268.3 kB (2 súbory)
Informatívny zoznam dokladov k žiadosti o SP
Kategória: Tlačivá - Stavebný úrad
Dátum: 17.01.2018 Veľkosť: 441.2 kB (2 súbory)
Ohlásenie drobnej reklamnej stavby
Kategória: Tlačivá - Stavebný úrad
Dátum: 17.01.2018 Veľkosť: 272.3 kB (2 súbory)
Prehlásenie stavebného dozora
Kategória: Tlačivá - Stavebný úrad
Dátum: 17.01.2018 Veľkosť: 143.4 kB (2 súbory)
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
Kategória: Tlačivá - Stavebný úrad
Dátum: 17.01.2018 Veľkosť: 275.3 kB (2 súbory)
Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
Kategória: Tlačivá - Stavebný úrad
Dátum: 17.01.2018 Veľkosť: 111.2 kB (2 súbory)
Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby
Kategória: Tlačivá - Stavebný úrad
Dátum: 17.01.2018 Veľkosť: 125 kB (2 súbory)
Žiadosť o vydanie stanoviska k investičnému zámeru
Kategória: Tlačivá - Stavebný úrad
Dátum: 17.01.2018 Veľkosť: 544.9 kB (2 súbory)
Žiadosť o stavebné povolenie
Kategória: Tlačivá - Stavebný úrad
Dátum: 17.01.2018 Veľkosť: 315.5 kB (2 súbory)
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
Kategória: Tlačivá - Stavebný úrad
Dátum: 17.01.2018 Veľkosť: 341.2 kB (2 súbory)
Vyhlásenie oprávnenej osoby alebo kvalifikovanej osoby
Kategória: Tlačivá - Stavebný úrad
Dátum: 17.01.2018 Veľkosť: 148.5 kB (2 súbory)
Súhlas susedov k ohláseniu drobnej stavby
Kategória: Tlačivá - Stavebný úrad
Dátum: 17.01.2018 Veľkosť: 155.7 kB (2 súbory)
Ohlásenie stavebných úprav
Kategória: Tlačivá - Stavebný úrad
Dátum: 17.01.2018 Veľkosť: 270.4 kB (2 súbory)
Ohlásenie drobnej stavby
Kategória: Tlačivá - Stavebný úrad
Dátum: 17.01.2018 Veľkosť: 367.5 kB (2 súbory)
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
Kategória: Tlačivá - Stavebný úrad
Dátum: 17.01.2018 Veľkosť: 634.9 kB (2 súbory)
Návrh na kolaudáciu
Kategória: Tlačivá - Stavebný úrad
Dátum: 17.01.2018 Veľkosť: 268.9 kB (2 súbory)
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
Kategória: Tlačivá - Stavebný úrad
Dátum: 21.12.2017 Veľkosť: 226.6 kB (2 súbory)
 


Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.