Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisie

§ 15
Komisie
(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Zdroj: zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

Komisie obecného zastupiteľstva


Komisia rozpočtu, financií, územného plánu, výstavby a životného prostredia

Predseda: David Gavaľa

Členovia:
§ Martin Božík
§ Michal Poláček
§ Katarína Juríková
 

Komisia legislatívna, verejného poriadku, maďarskej komunity a ekuménií

Predseda: Sándor Bartal

Členovia:
§ Diana Zimanová 
§ Slávka Füleová
§ Valéria Mihaliaková

 

Komisia vzdelávania, kultúry, športu, podnikateľskej činnosti a strategického rozvoja obce 

Predseda: Ing. Roman Chrappa, PhD.

Členovia:
§ Branislav Szijjárto
§ Michal Poláček
§ Imrich Kurta

§ JUDr. Pavol Haško
§ Ing. Peter Havlovič
§ Ing. Martin Uhrinčať

 


Komisia sociálna, zdravotná a bytová

Predseda: Renáta Baráthová

Členovia:
§ Diana Zimanová
§ Dušan Lengyel
§ Anna Juráčiková 

Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

Členovia:
§ Ing. Roman Chrappa, PhD.
§ Renáta Baráthová
§ Sándor Bartal