Doručenie kuriérom už od €
Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?"

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
2022_362 Veľkosť: 207.1 kB Formát: pdf Dátum: 10.11.2022
Delegovanie do komisie Veľkosť: 25.5 kB Formát: pdf Dátum: 10.11.2022
Určenie volebného okrsku Veľkosť: 40.6 kB Formát: pdf Dátum: 14.11.2022
Voľba poštou - žiadosť Veľkosť: 33 kB Formát: pdf Dátum: 14.11.2022
Voľba poštou - oznam Veľkosť: 27.7 kB Formát: pdf Dátum: 14.11.2022
informácia pre voliča a voľby poštou Veľkosť: 44.5 kB Formát: pdf Dátum: 30.11.2022
voľby poštou bez trvalého pobytu Veľkosť: 34.1 kB Formát: pdf Dátum: 30.11.2022
Oznam - hlasovacie preukazy Veľkosť: 27.3 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2022