Zberný dvor

Otváracie hodiny počas zimného obdobia

ZBERNÝ DVOR

Platnosť od 28.10.2017 do 01.04.2018

Zberový dvor je počas štátnych a cirkevných sviatkov zatvorený

STREDA

 13:00 - 16:00

SOBOTA

 11:00 - 16:00